agrest i strony powiązane

 • 2020-07-02

  Jest wniosek do UOKiK w sprawie niskich cen owoców miękkich

  Sad i owoce

  Na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do agrestu.

 • 2019-07-12

  Sytuacja handlowa na Rynku Hurtowym Bronisze

  Uczestnicy Rynku Hurtowego Bronisze wciąż zmagają się ze skutkami suszy rolniczej i upałami zanotowanymi w drugiej połowie czerwca.

 • 2019-07-01

  Sytuacja handlowa na Rynku Hurtowym Bronisze

  Ogrodnictwo

  Nastały bardzo trudne dni dla rolników i hurtowników. Przedłużająca się susza i rekordowe upały spowodowały spadki podaży i jakości oferowanych na Rynku krajowych owoców i warzyw. Ceny również ulegają dużym wahaniom z powodu nieregularności podaży i popytu.

 • 2019-01-02

  Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

  Sad i owoce

  Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowana została na poziomie minimalnie mniejszym od przewidywanego w poprzednim szacunku.

 • 2018-10-07

  Wzrost produkcji owoców z krzewów i plantacji jagodowych

  Sad i owoce

  Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na blisko 0,6 mln t, tj. o ok. 20% więcej niż w roku poprzednim.

 • 2018-08-29

  Powoli kończy się sezon na owoce miękkie z Polski

  Sad i owoce

  Na Rynku Hurtowym w Broniszach znacznie mniej truskawek. Ich cena waha się od 4,50 do 7,50 za opakowanie o wadze pół kilograma. Duża rozpiętość cenowa wynika z jakości oferowanego towaru przez producentów. Panująca długotrwała susza, brak wody wpłynęły na ofertę owoców.

 • 2018-07-20

  Dlaczego Polska wspiera ukraińskich plantatorów?

  Sad i owoce

  Ceny skupu owoców miękkich, takich jak agrest, porzeczka i malina są niższe niż koszty ich produkcji. Osiągają alarmująco niski poziom, który nie będzie w stanie zapewnić nie tylko rozwoju gospodarstwa ale może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw.

 • 2018-06-28

  Tydzień Gospodarza 28.06.2018 - Kredyty klęskowe dla rolników

  Z kraju

  Susza i kredyty klęskowe dla rolników oraz 100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników to wiodące tematy wydania Tydzień Gospodarza z dnia 28.06.2018.

 • 2018-06-28

  Sezon na owoce miękkie w pełni

  Sad i owoce

  W tym sezonie, z uwagi na utrzymywanie się od wczesnej wiosny wysokich temperatur i przyspieszenie wegetacji roślin, w handlu owoce pojawiły się dwa tygodnie wcześniej niż w poprzednich sezonach.

 • 2018-06-22

  Czy występuje zmowa cenowa na rynku owoców miękkich?

  Sad i owoce

  Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do rynku owoców miękkich.

 • 2018-04-27

  W tym roku zapowiadają się wysokie plony owoców

  Ogrodnictwo

  Tegoroczna aura sprzyja kwitnieniu drzew i krzewów owocowych. Na Mazowszu jest już po kwitnieniu czereśni, a pogoda była korzystna dla oblotów pszczół. Podobnie w województwie łódzkim.

 • 2017-10-06

  Owoce 2017

  Sad i owoce

  Na tym etapie, zbiory owoców z drzew są oceniane w przedziale pomiędzy 2,6 – 2,8 mln t, tj. na poziomie od 35% do 30% mniejszym od produkcji roku poprzedniego.

 • 2017-08-03

  Stan plantacji upraw owoców

  Sad i owoce

  W bieżącym sezonie można przewidywać znaczący spadek zbiorów większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane w przedziale między 2,4 – 2,8 mln t, tj. na poziomie od 30% do 40% niższym od produkcji roku poprzedniego.

 • 2017-04-03

  Praca pszczół warta miliardy złotych

  Pszczelarstwo

  Ponad 150 mld euro rocznie – tyle warta jest praca wszystkich pszczół na świecie. Z tego na pszczoły europejskie przypada 15 mld euro, a na nasze rodzime ok. 1,8 mld euro (7,5 mld zł). Kwoty te nie uwzględniają wartości produktów pszczelich, takich jak: miód, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko, wosk i jad pszczeli. Niewliczony tu został także wpływ tych owadów na zachowanie...

 • 2017-01-01

  Zbiory owoców z drzew na poziomie 4,1 mln t

  Sad i owoce

  Tegoroczne zbiory owoców, w szczególności jabłek, przewiduje się na rekordowym poziomie. Drzewa i krzewy w większości dobrze zawiązały owoce, a warunki ich dalszej wegetacji były korzystne.