| Autor: redakcja1

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowana została na poziomie minimalnie mniejszym od przewidywanego w poprzednim szacunku.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych
Jak wynika z aktualnej oceny zbiory te zostały oceniane na 0,6 mln t, tj. więcej o 17% od słabych zbiorów roku poprzedniego. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych, zaobserwowano bardzo dobre biologiczne plonowanie większości gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych. Z powodu niskich cen w skupie oraz braku rąk do pracy, część owoców nie została zebrana.
 
Według szacunku rzeczoznawców, na niektórych plantacjach malin owoce nie zostały zebrane z powodu niskiej rentowności. Zbiory malin ostatecznie zostały oszacowane na niespełna 116 tys. t. Jednocześnie rzeczoznawcy sygnalizowali, że część upraw, które nie były nawadniane, ucierpiała z powodu przedłużającej się suszy. Wpływ suszy na spadek potencjalnych plonów zaobserwowano również dla truskawek. Na plantacjach nienawadnianych zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony. Zanotowano z kolei wyjątkowo długi okres zbioru truskawek odmian powtarzających.
 
W sumie produkcję truskawek oszacowano na blisko 196 tys. t, czyli o 10% więcej od niewysokich zbiorów 2017 r. Plonowanie i zbiory porzeczek ogółem, tj. czarnych i kolorowych razem, w porównaniu do 2017 r., zwiększyły się o 30%. Produkcja porzeczek w sumie wyniosła 165 tys. t, w tym porzeczek czarnych - 126 tys. t. Plon potencjalny porzeczek w sezonie 2018 był zdecydowanie większy od ostatecznie otrzymanego, gdyż spora część porzeczek czarnych nie została zebrana z uwagi na niskie ceny skupu. Z powodu niskiej opłacalności na wielu plantacjach, szczególnie na terenie Lubelszczyzny, zaniechano również zbioru agrestu. Ostatecznie produkcję agrestu w 2018 r. oceniono na niespełna 12 tys. t, czyli o 20% wyżej w odniesieniu do roku poprzedniego.
 
Produkcja owoców z pozostałych gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych uprawianych w sadach została oszacowana na ponad 90 tys. t, tj. więcej o 20% niż w 2017 r. Na podstawie badań GUS oraz ocen rzeczoznawców można stwierdzić, że w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają plantacje nowych gatunków, takich jak np. jagoda kamczacka. Z roku na rok zwiększa się liczba ich nasadzeń.Tagi:
źródło: