| Autor: redakcja1

Produkcja owoców z krzewów i plantacji jagodowych

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na 0,5 mln t, a więc więcej o 10% niż w roku minionym.

Produkcja owoców z krzewów i plantacji jagodowych

Na plonowanie porzeczek czarnych oraz truskawek niekorzystny wpływ miały uszkodzenia przymrozkowe oraz brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie w trakcie kwitnienia i zawiązywania owoców. Największą obniżkę produkcji zaobserwowano w przypadku truskawek gruntowych, a to z uwagi na występowanie szarej pleśni oraz skrócenie zbiorów z powodu opadów oraz winorośli.

Maliny w tym sezonie zdecydowanie lepiej przezimowały, jednak nie wszystkie odmiany. W odniesieniu do nienawadnianych i słabo pielęgnowanych upraw malin, plony będą sporo mniejsze od zeszłorocznych. Aktualna prognoza zbioru owoców tego gatunku wynosi 122 tys. t., a więc więcej o 60% niż wyjątkowo niskie zbiory ubiegłoroczne, a przebieg dotychczasowej pogody wskazuje, że poziom zbiorów malin jesiennych będzie także dobry. Przewiduje się, że obszar uprawy malin w stosunku do roku minionego zmalała o 10%. Produkcję porzeczek ogółem, tj. czarnych i kolorowych łącznie oceniono na 130 tys. t., a więc na poziomie wyższym o 5% od produkcji roku wcześniejszego. Zbiory porzeczek czarnych zostały oszacowane na więcej o 2% do 93 tys. ton, zbiory porzeczek kolorowych o 15% do 39 tys. ton. Dość wysokie ceny skupu malin i porzeczek czarnych pozwalają przypuszczać, że wszystkie owoce tych gatunków zostaną zebrane.

Tegoroczną produkcję truskawek wraz z produkcją w ogrodach przydomowych, oceniono na mniej o 9% do 160 tys. t., przy czym zbiór owoców tego gatunku był skrócony z uwagi na ciągłe opady deszczu oraz porażanie plantacji przez szarą pleśń. Na niektórych plantacjach, szczególnie wczesnych odmian, ujemny wpływ na wielkość plonowania i zbiory truskawek miały także wiosenne przymrozki. Plonowanie agrestu było na ogół dobre, a zbiory agrestu oceniono na ponad 10 tys. ton, czyli więcej o 9%. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oceniona na 99 tys. t., a zatem jest to więcej o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie ze względu na spory wzrost areału uprawy borówki wysokiej. W przypadku zbiorów borówki wysokiej zaobserwowano 18% zwyżkę zbiorów borówki co jest wynikiem lepszego plonowania na plantacjach w pełni owocujących oraz wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów młodych plantacji.


Tagi:
źródło: