| Autor: redakcja1

Rekordowe zapasy jabłek w kwietniu br.

Zapasy jabłek w Polsce na pierwszy dzień kwietnia 2016 r. były aż o 18,5 proc. większe niż w porównywalnym okresie przed rokiem wynosząc 595 tys. t. W przypadku Polski był to rekordowy poziom, biorąc pod uwagę ten okres – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Rekordowe zapasy jabłek w kwietniu br.

Zapasy jabłek w Polsce

Jak wynika z danych WAPA, w marcu 2016 roku wyeksportowano z Polski 209 tys. t jabłek, a więc o 5,9 proc. mniej niż w tym samym okresie przed rokiem. Słabe zapotrzebowanie wywozowe przy wysokiej podaży jabłek wpływa hamująco na ceny.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cena jabłek w kwietniu br. w skupie krajowym wyniosła 1,03 zł/kg i była o 26 proc. mniejsza niż w porównywalnym czasie przed rokiem i o 2 proc. niższa niż w marcu 2016 r.

Patrząc zatem na kontyngent zapasów i pozostały potencjalny czas do handlu jabłkami, aby zapewnić zbyt jabłek deserowych i odwrócić negatywną tendencję cenową, w drugim kwartale br. wysyłka jabłek musiałaby zdecydowanie przyspieszyć. Przy dotychczasowej dynamice eksportu wydaje się to być mało prawdopodobne.

Możliwe, że większa część jabłek magazynowanych w chłodniach w tym okresie zostanie skierowana do sektora przetwórczego i będzie sprzedana po mniejszych cenach.

Jeżeli chodzi o pozostałe kraje Unii, to dynamika sprzedaży w marcu też nie była znacząca. W sumie w monitorowanych przez WAPA krajach UE, w marcu br. rozdystrybuowano 533,5 tys. t jabłek, a więc o 6,7 proc. mniej niż przed rokiem.

Najwyższym poziomem zapasów jabłek w Unii Europejskiej charakteryzowały się Włochy, gdzie kontyngent ten wyniósł 681 tys. t i był jednak o 3,7 proc. niższy niż przed rokiem. Niemniej, był to drugi, pod kątem wysokości, poziom włoskich zapasów jabłek w ostatniej dekadzie.Tagi:
źródło: