| Autor: redakcja1

Sytuacja na rynku jabłek

Według danych WAPA (Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek) zapasy jabłek w Polsce na dzień 1 stycznia 2017 r. wyniosły 1,22 mln t i były o 6% mniejsze w ujęciu rocznym. Oznacza to, że w grudniu upłynniono około 237 tys. t., wobec 195,5 tys. t w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o 21% więcej. W grudniu zapasy zmniejszyły się o około 16% (m/m), co oznacza, że tempo upłynniania zapasów w grudniu 2016 roku było najszybsze w ostatnich pięciu sezonach.

Sytuacja na rynku jabłek
Pomimo wysokiej podaży jabłek na rynku krajowych ich ceny w ostatnich tygodniach wzrastają. Z analizy tygodniowych notować cen MRiRW wynika, że w styczniu br. średnio za kilogram jabłek deserowych w skupie płacono 0,95 PLN, czyli o 2% więcej niż średnio w poprzednim miesiącu. Nadal jednak, w ujęciu rocznym ceny jabłek deserowych są niższe. W styczniu poprzedniego roku przeciętnie ceny skupu tych owoców kształtowały się na poziomie 1,08 PLN/kg, co oznacza, że obecnie są one o 12% niższe w relacji rocznej.
 
Z kolei ceny skupu jabłek kierowanych do przetwórstwa w styczniu br. wzrosły o 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a o 12% w ujęciu rocznym i osiągnęły poziom 0,34 PLN/kg. Ceny jabłek przemysłowych w bieżącym sezonie wspierane są między innymi przez wzrost eksportu zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ).
 
Jak wynika z danych Eurostat w pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu (lipiec-październik) z Polski wyeksportowano ponad 102 tys. t ZSJ, czyli o 19% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Zdaniem Magdaleny Kowalewska, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, obserwowane ożywienie w handlu zagranicznym w bieżącym sezonie wynika między innymi ze zwiększenia popytu importowego ze strony Stanów Zjednoczonych na unijny koncentrat jabłkowy, który jest tańszy niż jego chiński odpowiednik.
 
Czynnikiem wspierającym ceny jabłek na krajowym rynku jest również wzrost eksportu świeżych jabłek. Według danych Eurostat, w pierwszych czterech miesiącach bieżącego sezonu 2016/2017 wolumen eksportu jabłek z Polski wyniósł około 145 tys. t, co oznacza że zwiększył się o ponad 41% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego sezonu.
 
Nadal jednak rynek jabłek znajduje się pod presją wysokiej podaży zarówno jabłek deserowych, jak i tych, które kierowane są do przetwórstwa, będącą konsekwencją rekordowo wysokich zbiorów. Dodatkowo w bieżącym sezonie zmniejszono limit owoców, które mogą zostać wycofane z rynku, co również może oddziaływać w kierunku spadku cen. Wydaje się, że obserwowane w ostatnich tygodniach nieznaczne wzrosty cen skupu mają charakter sezonowy, a to w jaki sposób ceny jabłek będą kształtowały się w kolejnych tygodniach będzie uzależnione od dalszego tempa upłynniania zapasów, a także dynamiki eksportu w drugiej połowie bieżącego sezonu.


Tagi:
źródło: