| Autor: redakcja1

Tegoroczne zbiory owoców

Łączne zbiory owoców z drzew, krzewów owocowych oraz truskawek w 2022 r. są szacowane na poziomie niemal 5,4 mln ton, a więc o 6% wyższym niż w roku poprzednim.

Tegoroczne zbiory owoców
Pozytywny wpływ na wyniki produkcyjne miał łagodny przebieg zimy, dzięki czemu praktycznie nie zaobserwowano uszkodzeń mrozowych drzew i krzewów. Z uwagi na nieznaczne opóźnienie wegetacji roślin z powodu suszy i niskich temperatur, kwitnienie i zawiązywanie owoców nastąpiło po okresie wiosennych przymrozków.

Większość gatunków roślin sadowniczych kwitła długo i obficie, jednak ze względu na utrzymujące się w tym okresie niedobory wody w glebie, dochodziło do znacznego opadu kwiatów i zawiązków. Mimo to ilość zawiązanych owoców na większości plantacji w kraju okazała się dostateczna do osiągnięcia wysokiego plonu. Dzięki coraz bardziej powszechnemu stosowaniu systemów irygacyjnych na plantacjach towarowych, negatywny wpływ przedłużających się okresów suszy na kondycję roślin jest mniej odczuwalny.

Niemniej jednak brak dostatecznej ilości opadów przy utrzymujących się wysokich temperaturach powietrza powodował drobnienie owoców i obniżenie ich jakości. Występujące do tej pory gradobicia oraz ulewne deszcze miały głównie charakter lokalny. Warunki pogodowe pod koniec sierpnia i w pierwszej połowie września sprzyjały osiąganiu dojrzałości zbiorczej owoców odmian późnych.


Tagi:
źródło: