zbiory owoców i strony powiązane

 • 2018-11-03

  Nie najgorsze perspektywy kampanii cytrusowej

  Sad i owoce

  Na początku aktualnej kampanii zbiega się kilka czynników, tj. opóźnienie w dojrzewaniu owoców, produkcja małych rozmiarów owoców, pogoda, czy wyższe zbiory.

 • 2017-11-06

  Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z oczekiwaniami środowiska rolniczego, dotyczącymi wsparcia rolników przy zbiorach owoców i warzyw, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w...

 • 2017-08-04

  Tegoroczne zbiory owoców będą sporo niższe

  Sad i owoce

  Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że zbiory owoców z drzew będą o 30–40 proc. mniejsze niż w roku ubiegłym. W niektórych odmianach owoców plony mogą być na poziomie 20 proc. – podkreśla prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wszystkiemu winne są silne wiosenne przymrozki. To odbije się na cenach. Konsumenci mogą spodziewać się również podwyżek cen mleka i masła,...

 • 2017-08-03

  Stan plantacji upraw owoców

  Sad i owoce

  W bieżącym sezonie można przewidywać znaczący spadek zbiorów większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane w przedziale między 2,4 – 2,8 mln t, tj. na poziomie od 30% do 40% niższym od produkcji roku poprzedniego.

 • 2017-06-03

  GUS ocenił stan upraw w sadach i na plantacjach warzywnych

  Ogrodnictwo

  Zima 2016/2017 raczej była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych, a warunki agrometeorologiczne panujące w III dekadzie marca sprzyjały ruszeniu wegetacji i pierwszym pracom na plantacjach.

 • 2017-03-14

  Dobre zbiory warzyw i owoców na Węgrzech

  Ogrodnictwo

  Wartość węgierskich zbiorów owoców i warzyw w 2016 roku wyceniono na 906 mln euro, a ich kontyngent to 2,766 mln ton.

 • 2017-03-02

  Większe prognozy zbiorów jabłek na półkuli południowej

  Sad i owoce

  WAPA opublikowała najnowsze dane prognozujące wielkość zbiorów jabłek na półkuli południowej w 2017 roku.

 • 2017-03-06

  Więcej owoców i warzyw w Turcji

  Ogrodnictwo

  Turecki Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane odnośnie zeszłorocznych zbiorów owoców i warzyw w Turcji. Jak wynika z najnowszych danych produkcja w roku 2016 w przypadku warzyw zwiększyła się o 2,4% względem danych z roku 2015, a w przypadku owoców o 6,8%

 • 2017-01-24

  Rynek owoców i warzyw w Polsce

  Ogrodnictwo

  Według informacji sygnalnej GUS „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2016 r.”, ubiegłoroczne zbiory owoców z drzew są szacowane na rekordowym poziomie ok. 4,1 mln ton, tj. o około 13% wyższym niż w 2015 r. i nieco wyższym od poprzedniego szacunku.

 • 2017-01-04

  Na świecie produkuje się ok. 700 mln ton owoców. Najwięcej zbiera się bananów i arbuzów

  Sad i owoce

  Jak wynika z najnowszych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2014 roku światowa produkcja owoców świeżych wyniosła 689,9 mln ton w stosunku do nieco ponad 675 mln ton w roku 2013.

 • 2017-01-01

  Zbiory owoców z drzew na poziomie 4,1 mln t

  Sad i owoce

  Tegoroczne zbiory owoców, w szczególności jabłek, przewiduje się na rekordowym poziomie. Drzewa i krzewy w większości dobrze zawiązały owoce, a warunki ich dalszej wegetacji były korzystne.

 • 2016-10-10

  Niższa produkcja mrożonych owoców

  Sad i owoce

  Krajowa produkcja mrożonych owoców w 2016 r. będzie prawdopodobnie niższa niż rok wcześniej – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

 • 2016-08-19

  Pomidory i jabłka dominują na unijnym rynku warzyw i owoców

  Ogrodnictwo

  Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące unijnego rynku owoców i warzyw za rok 2015. Najchętniej uprawianym owocem zostało jabłko, a warzywem - pomidor.

 • 2016-08-15

  Zbiory, ceny i eksport owoców w Polsce w 2015 r.

  Sad i owoce

  Produkcja owoców z drzew, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, była wysoka i wyniosła 3581,5 tys. t, tylko o 1,1% niższa od zbiorów otrzymanych w roku poprzednim, ale o 42,4% wyższa od średniej produkcji z lat 2006-2010 – podaje Główny Urząd Statystyczny.