| Autor: redakcja1

Wzrost plonowania owoców z drzew

Tegoroczne zbiory owoców są aktualnie szacowane na 4,2 mln ton, a więc więcej o 6% od produkcji roku poprzedniego.

Wzrost plonowania owoców z drzew
Chociaż zima 2019/2020 raczej była łagodna i w większości nie spowodowała większych strat w uprawach sadowniczych, to wiosenne przymrozki występujące w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców oraz przedłużająca się susza, sporo ograniczyły plonowanie na wielu plantacjach drzew i krzewów owocowych. Fale przymrozków, jakie wystąpiły w drugiej połowie kwietnia i w pierwszej dekadzie maja bieżącego roku, w wielu sadach spowodowały uszkodzenie kwiatów i zawiązków. Natomiast w wyniku braku dostatecznej ilości wilgoci w glebie, zaobserwowano wyjątkowo duży opad zawiązków. Zwiększający się wciąż potencjał produkcyjny polskich sadów, głównie jabłoniowych, pozwala na oszacowanie produkcji owoców z drzew w granicy wyższej o 5% od zeszłorocznego, chociaż nie wszystkie plantacje owocowały lepiej. Skala uszkodzeń przymrozkowych oraz strat spowodowanych niedoborem wilgoci w glebie była zależna od rejonu kraju, gatunku, odmiany, klasy gleby, położenia plantacji oraz używanych zabiegów.
 
Na obecnym etapie przewiduje się obniżkę plonowania śliw, zwłaszcza odmian późniejszych, wiśni, czereśni, brzoskwiń i nektaryn, moreli, orzechów włoskich oraz truskawek. Deszczowa pogoda w czerwcu i lipcu utrudniała przeprowadzanie oprysków, a w przypadku wiśni i czereśni była przyczyną pękania owoców, z kolei truskawek nie zebrano z powodu porażenia chorobami grzybowymi. Tegoroczną, całkowitą produkcję owoców z drzew ocenia się obecnie na ponad 3,6 mln t, jednak utrzymanie tej prognozy będzie zależało od dalszego przebiegu warunków atmosferycznych. W tym sezonie notuje się na ogół gorszą jakość owoców zwłaszcza wiśni i czereśni.
 
Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie ocenione na ok. 3,3 mln t w porównaniu do produkcji roku poprzedniego jest to więcej o 6%. Należy odnotować fakt, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany oraz fakt, że coraz większy areał sadów jest nawadniana. Produkcję gruszek w sadach przewiduje się aktualnie na 69 tys. t, a więc na poziomie wyższym o 2% od zeszłorocznego.
 
Zbiory śliwek na aktualnym etapie szacuje się na 90 tys. t, czyli mniej o 5% niż w poprzednim roku. Produkcja wiśni została wstępnie oceniona na ponad 150 tys. t, a zatem na poziomie mniejszym niż zbiory z roku poprzedniego, z kolei tegoroczne zbiory czereśni oceniono na 42 tys. t mniej o 5% od produkcji ubiegłorocznej. Szacuje się, że całkowite zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew, a więc brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich będą także mniejsze o 4% od produkcji z roku 2019 i wyniosą 16 tys. ton.


Tagi:
źródło: