morele i strony powiązane

 • 2020-07-13

  Niższe zbiory owoców z drzew

  Sad i owoce

  Zbiory owoców z drzew w sadach ocenione w 2019 r. wyniosły 3,5 mln t i były niższe o 23% od rekordowych zbiorów z roku poprzedniego.

 • 2020-01-07

  Niekorzystne warunki wegetacji drzew owocowych

  Sad i owoce

  Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych charakteryzował się wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami, które w spory sposób ograniczyły plonowanie większości gatunków.

 • 2019-07-26

  Podaż, popyt, ceny na Rynku Hurtowym Bronisze

  Ogrodnictwo

  W mijającym tygodniu nie zaszły zmiany w pogodzie, które mogłyby dać nadzieję na zmniejszenie suszy rolniczej, która swym zakresem obejmuje większość województw. Najgorsza sytuacja panuje w pasie województw od lubuskiego na zachodzie do mazowieckiego i lubelskiego na wschodzie kraju (50 - 98 % gleb zagrożonych suszą). Jest on równocześnie krajowym centrum produkcji warzyw i...

 • 2019-07-12

  Sytuacja handlowa na Rynku Hurtowym Bronisze

  Uczestnicy Rynku Hurtowego Bronisze wciąż zmagają się ze skutkami suszy rolniczej i upałami zanotowanymi w drugiej połowie czerwca.

 • 2019-01-04

  Sprzyjające warunki wegetacji drzew owocowych

  Sad i owoce

  Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych odznaczał się na ogół sprzyjającymi warunkami, tj. brak strat zimowych, obfite kwitnienie, dobre zawiązywanie owoców, niewystąpienie wiosennych przymrozków.

 • 2018-10-05

  Wyższe zbiory owoców z drzew

  Sad i owoce

  Produkcję owoców z drzew ocenia się na poziomie wyższym niż przewidywany w pierwszym szacunku, a więc na blisko 4,4 mln t, przy czym zbiory z sadów jabłoniowych zostały aktualnie ocenione na 3,9 mln t, czyli o 60% więcej od bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego.

 • 2018-07-10

  Panująca susza dużym zagrożeniem dla upraw sadowniczych

  Sad i owoce

  Ciepła wiosna, upalne, bezdeszczowe lato – takie warunki pogodowe powodują spiętrzenie dostaw owoców. Jednocześnie dojrzewa wiele gatunków i odmian. Aktualne warunki pogodowe mogą negatywnie odbić się na jakości owoców. Owoce mogą być drobniejsze, mniej dorodne, a więc będzie je trudniej sprzedać .

 • 2017-10-31

  Wysoka produkcja owoców z drzew

  Sad i owoce

  Produkcja owoców z drzew, w korzystnych warunkach termicznych i wilgotnościowych, była bardzo wysoka, wyniosła 4064,7 tys. t, a więc to o 15% więcej od uzyskanej w roku poprzednim i o 62% od średnich zbiorów z lat 2006-2010.

 • 2017-10-06

  Owoce 2017

  Sad i owoce

  Na tym etapie, zbiory owoców z drzew są oceniane w przedziale pomiędzy 2,6 – 2,8 mln t, tj. na poziomie od 35% do 30% mniejszym od produkcji roku poprzedniego.

 • 2017-08-18

  Koniec wiśni. Borówki amerykańskie taniej niż rok temu

  Produkcja roślinna

  Ze względu na bardzo małe zbiory wiśni (GUS szacuje, że w tym roku będzie to 70 tysięcy ton, przy 194 tysiącach w 2016 r) na Rynku Hurtowym Bronisze skończyły się już dostawy tych owoców. Ceny w tym roku były około czterokrotnie wyższe w porównaniu do cen 2016 roku. Dużo jest borówek amerykańskich, ceny hurtowe na poziomie roku poprzedniego, od 13 zł do 16 zł za kilogram.

 • 2017-08-03

  Stan plantacji upraw owoców

  Sad i owoce

  W bieżącym sezonie można przewidywać znaczący spadek zbiorów większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane w przedziale między 2,4 – 2,8 mln t, tj. na poziomie od 30% do 40% niższym od produkcji roku poprzedniego.

 • 2017-07-07

  Początek sezonu malinowego

  Ogrodnictwo

  Kończą się dostawy truskawek z głównego zbioru. Większość punktów skupu tych owoców (do przetwórstwa), w tym tygodniu skończyło lub kończy przyjmowanie truskawek, przestawiając się na maliny. W rejonie Załusk k/ Płońska truskawki skupowane były po 3,5 zł za kilogram. Owoce konsumpcyjne na Rynku Hurtowym w Broniszach sprzedawane są obecnie w cenie od 9 do 11,5 zł za...

 • 2017-06-30

  Sytuacja na rynku owoców w Polsce

  Sad i owoce

  Polskie truskawki, które są sztandarowymi owocami wiosny i wczesnego lata, w niektórych rejonach już się kończą. W zależności od podaży w danym dniu, ceny w ofercie Rynku Hurtowego Bronisze wahają się od 5 do 8 zł za kilogram.

 • 2017-06-03

  GUS ocenił stan upraw w sadach i na plantacjach warzywnych

  Ogrodnictwo

  Zima 2016/2017 raczej była łagodna i w większości nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych, a warunki agrometeorologiczne panujące w III dekadzie marca sprzyjały ruszeniu wegetacji i pierwszym pracom na plantacjach.