| Autor: redakcja1

Zbiory owoców z drzew

Łagodny przebieg zimy w 2021 r. spowodował, że kondycja drzew w sadach owocowych na początku 2022 r. była bardzo dobra.

Zbiory owoców z drzew
Nie odnotowano również poważnych uszkodzeń mrozowych. Z uwagi na niskie temperatury i brak opadów deszczu na początku okresu wegetacyjnego kwitnienie i zawiązywanie owoców nastąpiło z opóźnieniem po newralgicznym okresie wiosennych przymrozków. Utrzymujący się deficyt wody i mała wilgotność powietrza przyczyniły się do wzmożonego opadu kwiatów oraz zawiązków owoców. Problem ten ujawniał się zwłaszcza na plantacjach nienawadnianych i zaniedbanych.

Stosunkowo długi okres występowania wysokich temperatur powietrza w lipcu i sierpniu oraz mała podaż wody opadowej wpływały niesprzyjająco na jakość plonu handlowego powodując drobnienie owoców. Sytuacja poprawiła się we wrześniu i październiku, gdy spadek temperatur i zwiększenie się ilości opadów deszczu wpłynął na przyrost masy handlowej owoców odmian późnych. W tym sezonie rzadziej niż w ubiegłych latach, dochodziło do ekstremalnych zjawisk atmosferycznych (grad, wichury), powodujących straty w uprawach.

Łączne zbiory owoców z drzew w 2022 roku oceniono na ponad 4,7 mln t, czyli więcej o 6% od poziomu otrzymanego w poprzednim roku. Produkcja jabłek przekroczyła 4,2 mln ton i była większa o 5% niż w 2021 r. Zbiory gruszek oceniono na 80 tys. t, czyli więcej o 17% niż przed rokiem.

Warunki pogodowe przyczyniły się do wzrostu do poziomu 132 tys. t, tj. o 12% więcej niż rok wcześniej zbiorów śliwek. Owoce były jednak słabszej jakości, a z uwagi na dobowe wahania temperatury powietrza i opadów deszczu we wrześniu wiele z nich pękało i gniło na drzewach.

Produkcja owoców w sadach wiśniowych została oceniona na ponad 183 tys. t, a zatem to więcej o 10% niż w 2021 r., a zbiory czereśni zwiększyły się o 30% do poziomu 77 tys. ton. Z powodu wysokich temperatur i długiego okresu wegetacyjnego w tym roku całkowita produkcja brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich została oceniona na prawie 22 tys. t, a zatem o 50% więcej niż w roku poprzednim.


Tagi:
źródło: