| Autor: redakcja1

Zbiory truskawek w Polsce

Plantacje truskawek na terenie naszego kraju zajmują obszar około 50 tys. ha, a ich uprawa prowadzona jest głównie w mniejszych gospodarstwach rodzinnych gospodarujących na plantacjach o powierzchni od 1 do 10 ha.

Zbiory truskawek w Polsce
Od akcesji Polski do UE miała miejsce koncentracja produkcji tych owoców. Jak wynika z dostępnych danych GUS w 2016 r. liczba gospodarstw prowadzących uprawę tych owoców wynosiła ponad 47,5 tys. i była 3-krotnie niższa niż w roku 2005. Pomimo sporego zmniejszenia liczby gospodarstw, areał uprawy truskawek był w miarę stabilny. W wyniku czego areał średniej plantacji truskawek przypadający na jedno gospodarstwo w 2016 r. wynosił około 1,1 ha podczas gdy w 2005 r. – 0,4 ha.
 
Nowoczesne metody uprawy truskawek pozwalają na uzyskiwanie względnie wysokich plonów. W latach 2014–2020 średnie plony kształtowały się według GUS od 3,4 t/ha do 4,0 t/ha. Krajowe zbiory, w zależności od urodzaju, kształtowały się od 170 tys. ton do 205 tys. ton. Zdaniem GUS w 2020 r. zebrano 170 tys. ton truskawek, czyli mniej o 4% niż w 2019 r. W 2020 r. udział truskawek w zbiorach owoców jagodowych w Polsce wynosił 33%.


Tagi:
źródło: