47,5 mln zł na staże dla studentów

Staże zawodowe, zajęcia z wybitnymi praktykami, zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów, lepsza oferta Akademickich Biur Karier. Na to uczelnie przeznaczą uzyskane środki.

47,5 mln zł na staże dla studentów

Dokładnie 47,5 mln zł trafi do uczelni na kompleksowe staże zawodowe. Najlepsze projekty wyłoniono w drodze konkursu. Zwycięskie uczelnie, wspólnie z pracodawcami, zorganizują co najmniej trzymiesięczne zawodowe staże dla swoich studentów.

Poza sfinansowaniem staży uczelnie będą mogły przeznaczyć otrzymane środki na inne działania ułatwiające studentom i absolwentom ich start zawodowy. Chodzi m.in. o:

  • zorganizowanie wykładów i zajęć z wybitnymi praktykami,
  • zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów,
  • wzmocnienie oferty Akademickich Biur Karier.
Konkurs był otwarty dla wszystkich kierunków studiów. Jednak dodatkowe punkty uzyskały projekty z kierunków matematycznych, ścisłych i technicznych, a także te związane z ekoinnowacjami, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwach oraz technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Najlepsze programy będą realizowane w 17 ośrodkach akademickich w Polsce, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Kaliszu czy w Białymstoku.

Konkurs dla uczelni zorganizowały wspólnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!