Nowy „Program dla szkół”

Nowe podejście do promocji zdrowego żywienia w zakresie spożycia owoców i warzyw oraz mleka. Budżet Programu to ponad 21 mln euro środków unijnych i 340 mln złotych z budżetu krajowego.

Nowy „Program dla szkół”
Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie:
  • dostaw owoców i warzyw oraz mleka,
  • wspierających działań edukacyjnych,
  • określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.
Główne zasady programu w danym kraju określone będą w Strategii krajowej obejmującej perspektywę 6 kolejnych lat szkolnych (2017/2018-2022/2023).
 
Budżet programu
 
Budżet programu w UE wynosi 250 mln EUR na rok szkolny, z czego:
  • 150 mln EUR na komponent owocowo-warzywny,
  • 100 mln EUR na komponent mleczny.
Gwarantowana alokacja dla Polski na rok szkolny to:
  • 11,640 mln EUR -- owoce i warzywa (6. budżet wśród krajów UE),
  • 20,205 mln EUR – mleko (3. budżet wśród krajów UE).
Planowane dofinansowanie z budżetu krajowego - 340 mln zł na rok szkolny.
 
Produkty
 
Produkty udostępniane w ramach programu zostaną określone przez państwo członkowskie w Strategii krajowej. Priorytetowo dzieci powinny otrzymywać świeże owoce i warzywa i/lub mleko spożywcze.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: