| Autor: redakcja1

Przyszła Wspólna Polityka Rolna musi pozwolić na zagwarantowanie konkurencyjności sektora rolniczego

W dniu 22 kwietnia przewodniczący europejskich organizacji i spółdzielni rolniczych z całej Europy spotkali się w Brukseli, aby mówić o kryzysie, z jakim aktualnie zmaga się rolnictwo unijne. Biorący udział w spotkaniu sygnalizowali, że przyszła Wspólna Polityka Rolna musi pozwolić na zagwarantowanie konkurencyjności sektora - relacjouje FAMMU/FAPA.

Przyszła Wspólna Polityka Rolna musi pozwolić na zagwarantowanie konkurencyjności sektora rolniczego

Przewodniczący Copa, Martin Merrild, stwierdził, że środki przyjęte przez UE w walce z kryzysem przyniosły nieznaczne efekty. Zwrócił on uwagę na to, że sytuacja na rynku, w tym zwłaszcza wołowiny, wieprzowiny i produktów mlecznych, pogarsza się, do czego przyczynia się trwające rosyjskie embargo. Stwierdził, że to niedopuszczalne aby rolnicy płacili cenę za polityczny konflikt z Rosją i że ponowne otwarcie tego rynku ma charakter priorytetowy.
 
Martin Merrild dodał, iż sytuację pogorszą plany UE odnośnie otwarcia rynku na produkty importowane z krajów należących do Mercosuru. Uważa on, że takie działanie będzie mieć katastrofalne wyniki dla unijnego rolnictwa, głównie dla branży wołowiny. Związane jest to z tym, że przywożone towary nie spełniają wysokich unijnych norm środowiskowych i jakościowych, ciągle wzbudzają obawy, jeśli chodzi o pewne aspekty bezpieczeństwa produkcji mięsa w tych państwach, takie jak używanie antybiotyków stymulujących wzrost, które są zakazane w UE.
 
Reasumując przewodniczący Copa oświadczył, że jego organizacja domaga się stworzenia równych warunków, a produkty wwiezione do UE muszą przestrzegać takich samych norm, jak te produkowane na jej terenie. Zdaniem organizacji biorących udział w spotkaniu, Unia Europejska powinna również podjąć działania prowadzące do znalezienia nowych rynków zbytu oraz zintensyfikować działania promujące unijne produkty. W trakcie spotkania zwracano uwagę na to, że w przyszłości będzie potrzebna polityka rolna wspólna dla wszystkich państw członkowskich i będzie pozwalać sektorowi na zachowanie konkurencyjności, czego aktualna WPR nie jest w stanie zagwarantować.
 
Przewodniczący Cogeca - Thomas Magnusson, zaznaczył znaczenie stworzenia dobrze działającego łańcucha żywnościowego, dzięki któremu rolnicy będą mieli możliwość uzyskać lepsze przychody i nie będą traktowani niesprawiedliwie. W walkę z kryzysem powinien zaangażować się również Europejski Bank Inwestycyjny i zaproponować finansowe instrumenty, które pomogą rolnikom realizować inwestycje pozwalające na polepszenie konkurencyjności.
 
Spółdzielnie rolnicze mogą pomóc rolnikom w otrzymaniu większych cen za wytwarzane przez nich produkty, a także wspierać ich w zakresie innowacyjnych technik, ale aby tak było, same muszą uzyskać wsparcie. Thomas Magnusson dodał, że Unia Europejska musi z kolei znaleźć rozwiązania, aby walczyć z niespotykanym do tej pory kryzysem, który od kilku lat dotyka branżę rolniczą. Są one niezbędne, aby przeciwdziałać zjawisku głodu i niedożywienia, ale także po to, aby podtrzymać rozwój obszarów wiejskich i bioróżnorodność.

 Tagi:
źródło: