| Autor: redakcja1

Czas zmian i wyzwań w hodowli bydła

02 lutego 2024 roku w Warszawie odbyła się 10. Edycja Forum Sektora Wołowiny „Produkcja zrównoważona - szanse i zagrożenia” ze specjalnym udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Czesława Siekierskiego oraz unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób ze świata nauki, polityki oraz hodowcy bydła z krajów UE i całego świata.

Czas zmian i wyzwań w hodowli bydła
- Żyjemy w trudnych czasach. Doświadczyliśmy największej od 100 lat epidemii, agresji Rosji na Ukrainę oraz katastrof klimatycznych. I w tym trudnym czasie rolnictwo dostarcza Europie i światu żywności. Za to z całego serca dziękuję hodowcom - powiedział uczestnikom X Beef Forum unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Przyznając jednocześnie, że wewnątrz Unii są pomysły ograniczania hodowli.

- Zawsze w tych dyskusjach stoję po stronie hodowców i bronię ich interesów. Stoję po Waszej stronie - zadeklarował Wojciechowski.

Forum zdominował temat napiętych relacji handlowych z Ukrainą. Podczas oficjalnego przywitania Jerzy Wierzbicki, Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny wyraził nadzieję, że trwające w całej Europie protesty rolników nie pójdą na marne i będą wsparciem dla komisarza - Janusza Wojciechowskiego - w jego staraniach o złagodzenie niepotrzebnych wymagań Zielonego Ładu oraz wprowadzenie sprawiedliwych zasad wymiany handlowej z Ukrainą.

- Trzeba także pamiętać, że wyzwaniem przed który wszyscy za chwilę staniemy będzie akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Musimy się na to przygotować – podsumował Jerzy Wierzbicki.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski uważa, że konieczne jest przywrócenie ładu i sprawiedliwości w relacjach handlowych z naszym wschodnim sąsiadem, bo obecnie polscy producenci są wypychani ze swoich rynków zbytu.
- Dlatego prowadzimy dwustronne rozmowy z Kijowem na temat wprowadzenia systemu licencji w handlu wzajemnym. Chcemy ustalić kwoty, powyżej których wprowadzane będą działania osłonowe. To nie są łatwe rozmowy – dodał minister Czesław Siekierski.

Uczestnicy X Forum Sektora Wołowiny dyskutowali także nad praktycznymi aspektami wprowadzania zrównoważonej hodowli bydła.
- Chcemy rozwijać rolnictwo nowoczesne, ale jednocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego. Mamy świadomość, że nasze zasoby są ograniczone, jednak musimy zabezpieczyć dostawy żywności dla konsumentów, bo to jest podstawowa rola rolnictwa i rolników – dodał minister rolnictwa Czesław Siekierski.
Istotnym elementem prowadzenia zrównoważonej hodowli bydła mięsnego jest dbanie o dobrostan poprzez wprowadzenie praktyk, które wykraczają poza obowiązkowe normy, zwierzętom zapewnia się większy komfort, a tym samym ich lepsze samopoczucie i zdrowie. Ma to również korzystny wpływ na wyniki produkcji oraz jakość produktów pozyskiwanych od tych zwierząt, a co za tym idzie na zdrowie konsumentów. Polscy hodowcy są tu liderami i zapewniają zwierzętom hodowlanym warunki lepsze, niż minimalny standard opisany w unijnych i krajowych przepisach.
- Polscy hodowcy, po spektakularnym sukcesie programu Dobrostan+ w ramach PROW 2014-2020, podążają wyznaczoną drogą dalszej poprawy dobrostanu zwierząt. Polska w Planie Strategicznym 2023-2027 przeznaczyła ponad 1,4 mld euro na rekompensaty dla rolników z tytułu utrzymywania wyższych standardów. To są fakty, a nie kłamliwa narracja prowadzona przez tzw. organizacje pro-zwierzęce – powiedział Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.
 
 
- To powinno być trwałym elementem WPR także w przyszłości. Polska jest liderem w wprowadzaniu zasad dobrostany dzięki dobrej współpracy z Prezesem Jackiem Zarzeckim i Jerzym Wierzbickim – podsumował unijny komisarz.

Janusz Wojciechowski podkreślił, że rolnicy mają obecnie do czynienia z „jasnozieloną” stroną Zielonego Ładu, w której funkcjonują zachęty np. do poprawy dobrostanu zwierząt i „ciemnozieloną”, gdzie rolnicy są zmuszani do wprowadzania różnych ograniczeń. Tak jest np. w przypadku obowiązku odłogowania 4% gruntów, bez prawa do rekompensat. Zdaniem uczestników 10. Edycji Forum Sektora Wołowiny Wspólna Polityka Rolna powinna wzmacniać tą lepszą stronę, a odchodzić od wymuszania na rolnikach niekorzystnych zmian.

Dla wielu uczestników Forum, zaskoczeniem była prezentacja gości z Australii o podejmowanych wysiłkach w kierunku redukcji emisji. Australia nie ma Zielonego Ładu, a mimo to hodowcy zdecydowali się konsekwentnie inwestować w zmniejszenie emisji z hodowli. Celem tamtejszych rolników jest osiągnięcia zeroemisyjnej produkcji wołowiny. Tymczasem w Unii Europejskiej narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej, które mogłyby pomagać hodowcom bydła mięsnego w transformacji w tym kierunku, na razie nie są wykorzystywane, a wprowadzenie zmian jest koniecznością. Z sektora bankowego już płyną sygnały, że udzielanie korzystnych, niskooprocentowanych pożyczek i kredytów, będzie uzależnione od prowadzenie przez rolników zrównoważonej produkcji.


Tagi:
źródło: