| Autor: redakcja1

MRiRW na targach AgroBalt 2016

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski uczestniczył w Międzynarodowej Wystawie Rolno-Spożywczej AgroBalt 2016 w Kownie. Wystawie towarzyszyło Forum Polityczne wysokiego szczebla zorganizowane pod hasłem „Nowe podejście do łańcucha żywności”. Wzięli w nim udział Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan oraz Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis, a także ministrowie rolnictwa niektórych państw europejskich.

MRiRW na targach AgroBalt 2016

AgroBalt 2016

Podczas Forum podkreślano, że sektor rolno-spożywczy odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązań dla globalnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy żywienia. W celu osiągnięcia stabilności ważne jest nie tylko zwiększanie produkcji, lecz także poprawa wydajności, utrzymanie bioróżnorodności i uwzględnienie uwarunkowań dotyczących zmian klimatu. W celu wzmocnienia pozycji sektora, należy skoncentrować wysiłki na tworzeniu rolnictwa opartego na wiedzy, wspieraniu badań naukowych i innowacji, transferze wiedzy i wypełnianiu luki komunikacyjnej między rolnikami, naukowcami i agrobiznesem. Mając na uwadze rosnące w ciągu ostatnich lat zaniepokojenie wśród konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności, głównym celem i wyzwaniem jest zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, które może zostać osiągnięte jedynie poprzez łączenie wysiłków w całym łańcuchu dostaw żywności.
 

Podczas wystąpienia w ramach Forum wiceminister Romanowski podkreślił, że łańcuch dostaw żywności jest bardzo istotnym elementem gospodarek. Zarówno w skali kraju, jak i w skali globalnej, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale przede wszystkim społecznym.
 

Ważna jest świadomość, że stosowanie nieuczciwych praktyk na poziomie dystrybucji żywności osłabia kondycję finansową producentów żywności i surowców rolnych. W konsekwencji wpływa to na obniżenie jakości produkowanych towarów oraz zmniejszenie potencjału inwestycyjnego producentów żywności i ograniczenie ich działań innowacyjnych, co negatywnie oddziałuje na konsumenta – powiedział Rafał Romanowski.
 

AgroBalt jest najważniejszą i największą międzynarodową wystawą rolnictwa, żywności i opakowań w krajach bałtyckich oraz platformą wymiany doświadczeń dla agrobiznesu, w tym dla agroturystyki. Tematyka wystawy obejmuje wysokiej jakości, bezpieczne produkty spożywcze, jak również wyposażenie dla rolnictwa i przemysłu spożywczego.Tagi:
źródło: