| Autor: redakcja1

Nowe władze SRW RP, nowe plany

Pierwsze zmiany we władzach Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP nastąpiły 26 sierpnia 2022 roku. Po ustąpieniu Zbigniewa Nowaka z funkcji przewodniczącego Rady Krajowej SRW RP, kierowanie tym gremium powierzono Dariuszowi Niebieszczańskiemu. Do składu Rady dołączyła Urszula Miazga, działająca między innymi w Kole Młodych Stowarzyszenia.

Nowe władze SRW RP, nowe plany
Tym samy ukonstytuowano Radę Krajową SRW RP w siedmioosobowym składzie: Dariusz Niebieszczański – przewodniczący, Henryk Amanowicz – wiceprzewodniczący, Celina Nierodkiewicz – sekretarz oraz członkowie: Urszula Miazga, Jerzy Pielech, Jerzy Weindich i Łukasz Wielgat.

Prezesem Zarządu mianowano Tomasza Parzybuta, który od wielu lat współpracował ze Stowarzyszeniem między innymi jako dyrektor biura i realizator licznych krajowych programów promocji mięsa. Wiceprezesami zostali wówczas: Janusz Rodziewicz i Piotr Ziemann.

Kolejne zmiany we władzach Stowarzyszenia nastąpiły 17 listopada. Z funkcji wiceprezesów Rada Krajowa odwołała Janusza Rodziewicza i Piotra Ziemanna. Wiceprezesem Zarządu SRW RP został Łukasz Wielgat. Wakujące miejsce w Radzie zdecydował się przyjąć wieloletni ekspert Stowarzyszenia – prof. Andrzej Pisula.
 
- Widząc ogromny zapał i chęć wprowadzania zmian, a przy tym realizowania ambitnych projektów, które mogą pomóc w niełatwych czasach członkom Stowarzyszenia, ale także całej branży mięsnej, zdecydowałem się przyjąć propozycję Rady – mówi prof. Andrzej Pisula i dodaje, że wielu naukowców z SGGW zadeklarowało chęć współpracy ze Stowarzyszeniem.

Swój akces zgłosili już między innymi profesorowie: Stanisław Gwiazda, Mirosław Słowiński i Jacek Szczawiński.

Łukasz Wielgat, na co dzień kierownik Masarni GS w Pruszczu (kujawsko-pomorskie) chciałby, także jako kierujący Kołem Młodych SRW RP, zachęcać - przede wszystkim młodsze pokolenie właścicieli i kierujących zakładami mięsnymi - do włączenia się w działania i programy SRW RP.
 
– Plany mamy ambitne i długofalowe, co nie oznacza, że nie będziemy rozwiązywać bieżących problemów naszych członków – podkreśla Łukasz Wielgat.
- Bez wątpienia chcemy jeszcze bardziej otworzyć się na nowych członków, ale także wsłuchać się w głos obecnych przedstawicieli branży, organizując spotkania w różnych regionach kraju – dodaje Urszula Miazga. - Na rok 2023 przewidujemy przeprowadzenie szeregu działań wzmacniających markę krajowych przetworów mięsnych. Ma temu pomóc rejestracja nowych regionalnych produktów w unijnych systemach jakości.
- Chcemy poznać aktualne problemy naszych członków i branży mięsnej, znaleźć odpowiedzi na wiele pytań już do kierowanych i na co dzień pomagać członkom Stowarzyszenia – mówi Tomasz Parzybut. – Mając na uwadze branżę mięsną i jej rozwój będziemy kontynuować dotychczasowe i tworzyć nowe projekty promocji, a także wsparcia w postaci szkoleń, warsztatów i badań.


Tagi:
źródło: