Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP i strony powiązane

  • 2023-01-20

    Nowe władze SRW RP, nowe plany

    Targi i konferencje

    Pierwsze zmiany we władzach Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP nastąpiły 26 sierpnia 2022 roku. Po ustąpieniu Zbigniewa Nowaka z funkcji przewodniczącego Rady Krajowej SRW RP, kierowanie tym gremium powierzono Dariuszowi Niebieszczańskiemu. Do składu Rady dołączyła Urszula Miazga, działająca między innymi w Kole Młodych Stowarzyszenia.