| Autor: mikolaj

O zagospodarowaniu gruntów ANR podczas POLAGRA-PREMIERY

Wiele wątpliwości co do zagospodarowania gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych udało się wyjaśnić podczas Konferencji Krajowej Rady Izb Rolniczych, która odbyła się 22 stycznia br. w Poznaniu.

O zagospodarowaniu gruntów ANR podczas POLAGRA-PREMIERY
Podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra Premiery w Poznaniu Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki wziął udział w Konferencji Krajowej Rady Izb Rolniczych: „Obrót ziemią w Polsce – stan obecny i planowane zmiany”. Rolnicy zaprosili Prezesa, bo chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób Agencja Nieruchomości Rolnych będzie gospodarować Zasobem gruntów w najbliższych miesiącach (do 1 maja 2016 roku) i w dalszej przyszłości. Prezesowi Humięckiemu towarzyszyła w spotkaniu Anna Zając-Plezia, Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR.

Prezes Humięcki poinformował uczestników konferencji, że podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla rolników zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Wyjaśnił też, że co do zasady na przetargi ograniczone trafiać będą grunty powyżej jednego hektara. Możliwe jest też po akceptacji Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych ANR zwiększenie limitu powierzchni gruntów objętych przetargami nieograniczonymi do maksymalnie 5 hektarów. Oznacza to, że powyżej przyjętego limitu Agencja zobowiązana jest organizować przetargi ograniczone na dzierżawę, w tym ofertowe. Pewność planowania produkcji rolnej i gospodarowania dzierżawioną ziemią, zdaniem Waldemara Humięckiego, da długi okres, na jaki będą zawierane umowy – do 10 lat.

Czytaj także: Nowozawierane umowy dzierżawy na okres 10 lat

Podczas spotkania rolnicy zadawali wiele pytań dotyczących szczegółowych kwestii obrotu ziemią. Przedstawiciele Agencji wyjaśnili wiele wątpliwości rolników. Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, podsumowując konferencję, zwrócił uwagę na potrzebę organizowania tego rodzaju spotkań z kierownictwem Agencji, ponieważ pozwalają one w atmosferze poważnej dyskusji budować wzajemne zaufanie.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!