| Autor: redakcja1

Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Jak ma się zmienić polska wieś, by sprostać założeniom Europejskiego Zielonego Ładu? O tym dyskutować będą uczestnicy pierwszego kongresu „Polska Wieś XXI”, którzy wypracują też rekomendacje dla władz polskich i instytucji unijnych. Kongres odbywać się będzie w dniach 27-28 kwietnia br., a jego Radę Programową tworzy piętnastu byłych ministrów rolnictwa.

Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań  dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Punktem wyjścia dla organizacji wydarzenia jest Europejski Zielony Ład – strategia rozwoju Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu – a zwłaszcza zawarte w nim Strategia „Od pola do stołu” i Strategia Bioróżnorodności 2030, obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie; a także pakiet Gotowi na 55, dotyczący klimatu, energii i transportu.
 
- Celem pierwszej edycji Kongresu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań i przykładów pokazujących, że rolnictwo i obszary wiejskie to nie tylko miejsce produkcji i dostarczania bezpiecznej żywności. To także ważny sektor gospodarki biorący aktywny udział w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu oraz wspierający bezpieczeństwo energetyczne – mówi dr inż. Marek Sawicki, poseł na Sejm RP, jeden z inicjatorów kongresu „Polska Wieś XXI”. Radę Programową Kongresu tworzą byli ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi z ostatnich 30 lat: Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Gabriel Janowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Wojciech Mojzesowicz, Wojciech Olejniczak, Jerzy Józef Pilarczyk, Grzegorz Puda, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański.

„Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa" odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas dwóch dni rolnicy, naukowcy, politycy, przedstawiciele biznesu i administracji rozmawiać będą m.in. o zrównoważonym rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym w nowej sytuacji geopolitycznej; rolnictwie 4.0; gospodarce wodnej i ochronie gleb; samowystarczalności energetycznej wsi; prawie rolnym; ubezpieczeniach rolniczych czy zdrowiu mieszkańców wsi. Podsumowaniem ich pracy mają być rekomendacje i stanowiska dla polskiej administracji oraz instytucji UE.

Jednym z Partnerów Strategicznych kongresu „Polska Wieś XXI” jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 
- Polska Wieś XXI Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, którego partnerem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma pokazać jak Fundusze Europejskie zmieniają polską wieś. A przede wszystkim: jakie możliwości rozwoju otworzą się przed polską wsią w nowym rozdaniu unijnego budżetu. Jako resort odpowiedzialny za politykę regionalną od dawna podejmujemy wysiłki na rzecz wsparcia polskiej wsi. Pieniądze unijne były i są nadal silnym bodźcem mającym wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Dotychczas prowadzone badania wskazują, że środki te przyczyniają się do zmniejszania różnic rozwojowych i skutecznej realizacji zrównoważonego rozwoju kraju – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Przedstawicielem polskich przedsiębiorstw, biorących udział w Kongresie oraz jednym ze Sponsorów Głównych wydarzenia jest ORLEN OIL Sp. z o. o. Spółka ORLEN OIL, działająca w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zajmuje się kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych, a postępujący rozwój maszyn rolniczych wymusza na producentach udoskonalenie istniejących produktów i tworzenie nowych. Spółka stara się wychodzić naprzeciw potrzebom klientów i na bieżąco wprowadza komplementarną ofertę dedykowaną nowoczesnemu rolnictwu. Linia olei silnikowych PLATINUM AGRO gwarantuje niezawodność, wysoką jakość oraz skuteczne smarowanie metalowych elementów. Szeroka gama produktów marki PLATINUM obejmuje, również produkty AGRO do układów hydraulicznych maszyn, płyny PETRYGO do układów chłodzenia i smary GREASEN. Dodatkowo w ofercie ORLEN OIL można znaleźć szeroką gamę produktów stosowanych w ogrodnictwie i leśnictwie, takie jak oleje do smarowania pił łańcuchowych oraz oleje do kosiarek, glebo-gryzarek i odśnieżarek.

Kongres „Polska Wieś XXI” odbywać się będzie w Centrum Praskim Koneser. Aby wziąć w nim udział, trzeba wcześniej się zarejestrować na stronie: www.kongrespolskawies.pl/pl/kongres/rejestracja/


Tagi:
źródło: