| Autor: redakcja1

Spotkanie w RPA odnośnie współpracy handlowej

Sekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach 17-20 czerwca br. złożył wizytę w RPA. Głównym jej celem było przeprowadzenie rozmów z kierownictwem resortów odpowiedzialnych za rolnictwo oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności na temat dostępu produktów rolno-spożywczych na rynek południowoafrykański, a także możliwości intensyfikacji wymiany handlowej. RPA została zaliczona do grupy 13 priorytetowych krajów w planie promocji artykułów rolno-spożywczych w 2016 r.

Spotkanie w RPA odnośnie współpracy handlowej
Podczas wizyty sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się z ministrem rozwoju obszarów wiejskich i reformy rolnej Gugile Nkwinti oraz z ministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Senzeni Zokwana. Ministrowie południowoafrykańscy, podkreślając uznanie dla osiągnięć transformacji, jaka dokonała się w polskim sektorze rolnym w ostatnich latach, wyrazili zainteresowanie wymianą doświadczeń w tym zakresie.
 
Przeprowadzone rozmowy dotyczyły szerszego planu współpracy w dziedzinie rolnictwa obu krajów, a także możliwości intensyfikacji wymiany handlowej. Strony zgodziły się, że istnieją perspektywy rozwoju dalszej współpracy w zakresie handlu artykułami rolno-spożywczymi, a także w obszarze B+R, wymiany ekspertów oraz studentów. Ponadto strona RPA wyraziła zainteresowanie zakupem nawozów, pasz oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Strona polska wyraziła zainteresowanie eksportem owoców, w związku z komplementarnością gospodarek obu krajów w tym zakresie.
 
Polski sekretarz stanu zaprosił obu ministrów do złożenia wizyty w Polsce podkreślając, że z uwagi na obecną współpracę, najlepszą okazją do tego mogłyby być targi Polagra Food we wrześniu 2016 r. i targi AGROTECH w marcu 2017 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: