| Autor: mikolaj

V konferencja biopaliwowa. Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą

W dniu 21 października 2016 roku na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało konferencję branżową pt. „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą”. Konferencja stanowiła wydarzenie towarzyszące VI edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 2016, a jej celem była wielowymiarowa analiza potrzeby i roli wykorzystania biopaliw ciekłych w dekarbonizacji sektora transportu.

V konferencja biopaliwowa. Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą
W trakcie pierwszej części konferencji, którą oficjalnie otworzył Dyrektor Generalny Izby, Adam Stępień, podjęto temat generalnej potrzeby zadbania o ograniczenie globalnej emisji gazów cieplarnianych i zrównoważone zużycie surowców naturalnych, który to temat bardzo obrazowo przedstawił Marcin Popkiewicz, dziennikarz, naukowiec, analityk megatrendów. Następnie Marta Czopek z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii podsumowała zmiany planowane w procedowanej właśnie nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Punktem kulminacyjnym pierwszej części konferencji była debata ekspercka zatytułowana „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu”, którą to kwestię analizowali: prof. dr hab. Stanisław Karpiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tomasz Pańczyszyn z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, Leszek Wieciech – Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, wspomniany już Marcin Popkiewicz i reprezentujący KIB Adam Stępień. Zgodzono się, że biopaliwa są kluczowym, dostępnym teraz mechanizmem dekarbonizacji transportu, a rozwój bardziej zrównoważonych biopaliw zaawansowanych jest możliwy jedynie przy stabilnej i spójnej polityce tworzonej na szczeblu unijnym i krajowym. Uznano, że to element istotny zarówno dla wytwórców biopaliw, jak i koncernów paliwowych zobowiązanych do ich wykorzystania.

Po przerwie obiadowej podjęto temat obecnych technologii u progu zmian – trendy optymalizacyjne w sektorze biopaliw przedstawił Dawid Berny z Orlen Południe S.A. Kwestię wpływu produkcji biopaliw na bezpieczeństwo żywnościowe i paszowe kraju jednoznacznie pozytywnie ocenił w swoim wystąpieniu Jarosław Wiśniewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następna prezentacja, autorstwa prof. dr hab. Stanisława Karpińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dotyczyła roli, jaką w rewolucji energetycznej mogą spełnić zmodyfikowane genetycznie rośliny i dopracowane systemy ich upraw, co jest przedmiotem badań finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”. Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji była certyfikacja biokomponentów pod kątem zrównoważonego rozwoju w kontekście wyzwań związanych z wymaganym poziomem redukcji emisji gazów cieplarnianych względem paliw kopalnych. Temat ten przedstawiła Barbara Smerkowska z Dekra Certification. W ostatniej prezentacji Delfina Rogowska z Instytutu Nafty i Gazu podsumowała projekt służący weryfikacji rzeczywistych wartości emisji upraw surowców przeznaczonych na cel produkcji biopaliw na obszarach NUTS2, których zatwierdzenie i stosowanie znacznie poprawiłoby pozycję polskich biokomponentów w zakresie zrównoważenia.

Na zakończenie Adam Stępień podziękował uczestnikom i prelegentom i zamknął konferencję.


Była to już V edycja konferencji na temat biopaliw transportowych organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw w ramach warszawskich Targów RENEXPO. Na konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele firm wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, producentów paliw, przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, jednostek badawczo-naukowych, uczelni wyższych i administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji branżowych związanych z rolnictwem, ochroną środowisk i odnawialnymi źródłami energii. Tradycyjnie i zgodnie z założeniami organizatorów liczną grupę uczestników stanowili również  sami członkowie KIB.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!