| Autor: redakcja1

Gospodarka o obiegu zamkniętym celem ministerstwa środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych to temat międzynarodowej konferencji, która zakończyła się w Tucznie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym celem ministerstwa środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Celem konferencji, którą współorganizowało Ministerstwo Środowiska, była wymiana poglądów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy).
 
Gospodarka o obiegu zamkniętym to zupełnie nowe podejście opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny. Zakończone dziś spotkanie miało na celu przeprowadzenie konsultacji w zakresie możliwości wprowadzenia w życie obiegu zamkniętego dla zrównoważonego rozwoju samorządów wiejskich. Konsultacje dotyczyły zarówno podstaw prawnych, jak też możliwości wprowadzenia w życie konkretnych rozwiązań.
 
- Polska ma ogromne szanse ku temu, aby być liderem w zakresie promocji i wprowadzania w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju w terenach wiejskich, gdzie obieg zamknięty w zakresie utylizacji odpadów powinien być stymulatorem tego rozwoju - powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska. - Gospodarka o obiegu zamkniętym to szansa na miejsca pracy na terenach wiejskich – dodał minister. Wśród korzyści wymienił także m.in. brak odpadów, samowystarczalność energetyczną i wzrost jakości pożywienia.
 
Konferencja została podzielona na dwie sesje. Pierwsza – referatowa - dotyczyła marnotrawienia żywności, w tym odpadów żywnościowych. W jej trakcie wizje i osiągnięcia w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym prezentowali zagraniczni goście, m.in. przedstawiciel Austrii. Druga cześć spotkania poświęcona była natomiast ponownemu użyciu, odzysku i możliwości naprawy produktów. Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawiły polskie samorządy – m.in. gminy Sokoły, Tuczno i Wieluń.
 
Konferencji towarzyszyła wystawa polskich przedsiębiorców skupionych wokół innowacyjnej myśli łączącej wyzwania środowiska i gospodarki, prezentujących małe przydomowe instalacje.


Tagi:
źródło: