| Autor: kkj6

Wizyta na targach FARMA

Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt FARMA to impreza, podczas której prezentowane są najnowsze oferty producentów i dystrybutorów wyposażenia dla hodowli oraz optymalne rozwiązania z zakresu nowoczesnej produkcji zwierzęcej.

Wizyta na targach FARMA

Udział w targach umożliwia skuteczne dotarcie zarówno do rolników prowadzących chów zwierząt, jak i hodowców oraz grup producenckich.

„Targi FARMA to ważne źródło informacji o nowych urządzeniach i rozwiązaniach produkcyjnych, a także o bieżącej sytuacji na rynkach rolnych. Można tu zobaczyć najnowsze rozwiązania i technologie z zakresu produkcji zwierzęcej, ale targi te to również okazja do przypomnienia znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej dla polskiego rolnictwa. Są takie środowiska, które kwestionują jej znaczenia, a także znaczenie polskiego rolnictwa w Polsce. Chcę wyraźnie podkreślić, że przez 7 lat naszego członkowstwa w Unii Europejskiej, tylko w jednym programie, dotyczącym modernizacji gospodarstw rolnych, rolnicy zakupili sprzęt i maszyny rolnicze prawie za 5,5 mld zł. Te maszyny są nadal w naszych gospodarstwach, one tam pracują i ułatwiają naszym rolnikom życie” - powiedział podczas ceremonii otwarcia, przebywający dziś w Poznaniu, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.


Odnosząc się do WPR powiedział, że w obecnej swojej formie jest ona jednym z głównych zakłóceń na europejskim rynku rolnym. „Moim zadaniem, jako ministra, jest doprowadzanie do zmiany WPR i wyrównania poziomów wsparcia. Ale to także zadanie polskich polityków i europarlamentarzystów. Powinni oni wiedzieć, że bez określenia obiektywnych kryteriów, bez uproszczenia WPR, po 2013 roku nie będzie żadnego wyrównania, nie będzie sprawiedliwej polityki rolnej. Chciałbym, aby przynajmniej w tej sprawie była w Polsce jednomyślność, a nie prowadzona walka polityczna. Na konserwacje obecnych zasad WPR zgody polskich rolników i polskiego ministra rolnictwa nie ma i być nie może” – powiedział minister.


W czasie uroczystego otwarcia Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt podkreślił, że Polska jest 4. producentem żywności w Europie. „Producenci i hodowcy zwierząt są poważnymi partnerami, którym na sercu leży bezpieczeństwo żywnościowe obywateli, a także jakość surowców. Znajduje to potwierdzenie w eksporcie produktów żywnościowych z naszego kraju, który według szacunków, w ubiegłym roku osiągnął prawie 14 mld euro.” – powiedział prezes.


Podczas konferencji prasowej minister Marek Sawicki omówił sytuacje na rynkach rolnych. Mówiąc o problemach na rynku wieprzowiny podkreślili, że przewiduje wzrost cen na tym rynku. „Według mojej oceny w marcu ceny żywca powinny osiągnąć wysokość ok. 4,5 zł za kg.” - powiedział.


Odnosząc się do zbliżającej Polskiej Prezydencji stwierdził, że rolnictwo będzie na pewno jednym z jej priorytetów. Z przykrością zauważył, że prawdopodobnie przez biurokratyczną opieszałość brukselskich urzędników decyzje w sprawie jej kształtu będą zapadać później. „Wczoraj w Brukseli dowiedziałem się, że zapowiadane na lipiec przedstawienie projektów dotyczących nowych ram prawnych WPR po roku 2013 odbędzie się w październiku. To oznacza, że prace nad nim będą prowadzone za Prezydencji Duńskiej, a nie Polskiej” – powiedział szef resortu rolnictwa.


Tegoroczna FARMA to impreza zorganizowana w nowej formie. Jako ekspozycje specjalne przygotowane zostały tu salony zielonek oraz agroenergii.


Salon zielonek to kompleksowa oferta technologii przygotowania pasz i produkcji kiszonek. Są tu także maszyny do uprawy i pielęgnacji użytków zielonych. Najnowocześniejsze kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, prasy, owijarki i ciągniki. Salon agroenergii to oferta z zakresu odnawialnych źródeł energii m.in.: uprawy i przerobu roślin energetycznych, a także produktów ubocznych i odpadowych. Ważną częścią tego salonu jest pokazowa biogazownia, z przedstawionym, kompleksowym cyklem inwestycyjnym od pomysłu do realizacji.


Hodowcy trzody chlewnej mogą na FARMIE poznać najnowsze trendy w żywieniu tych zwierząt. W pokazowej chlewni prezentowane są wybrane elementy wyposażenia i obsługi Obejrzeć tu można np. przegrody, kojce, elementy ogrodzeń, wykładziny stanowisk, elementy podłóg i rusztów, płyty obornikowe, karmniki i urządzenia do pojenia zwierząt. Nowością jest automat do karmienia prosiąt o wadze 5 kg, a także bezstresowe USG dla loch.


Dziś dobyła się także Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Producent i Hodowca Trzody Chlewnej. Nagrody laureatom wręczał minister Marek Sawicki.


Na targach prezentowane są również żywe zwierzęta. Hodowców interesują zwłaszcza kury zielononóżki, arukany, maransy, kaczka czubata, indory czarne, czerwone i niebieskie.


Zakres ekspozycji obejmuje też agrobudownictwo, genetykę i weterynarię.


Minister Marek Sawicki uczestniczył również w odbywającym się, już po raz drugi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Europejskim Dniu Młodego Rolnika. Gośćmi tej imprezy byli przedstawiciele Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA): Joris Baecke – Prezydent CEJA (Holandia), Ingrid Peterson – Wiceprezydent CEJA (Szwecja) oraz Rok Sedminek – Wiceprezydent CEJA (Słowenia).


Zwracając się do młodych mieszkańców wsi minister Marek Sawicki zachęcał do aktywnego włączenia się w dyskusję na przyszłością WPR. „Wspólna Polityka Rolna zestarzała się i zdezaktualizowała, albo zmienimy ją teraz razem, albo zakonserwujemy na następne dziesięciolecia. Na to Wy – młodzi rolnicy nie możecie sobie pozwolić. Dziś trzeba mieć odwagę, aby Wspólną Politykę Rolną uprościć poprzez opracowanie nowych, mierzalnych i statystycznie porównywalnych kryteriów naliczania wsparcia. Jestem zwolennikiem ustalenia równych zasad podziału środków w ramach zachowania budżetu, a nie jak niektórzy, poprzez jego likwidację” – powiedział minister Sawicki.


Młodzi rolnicy z całej Europy dyskutowali dziś na temat biogazu i alternatywnych źródeł energii w rolnictwie. Temat spotkania to: "Bioalternatywa 2020 - młodzi rolnicy jako producenci Zielonej Energii w UE".


Podczas spotkania ogłoszone zostały także wyniki ogólnopolskiego konkursu na innowacyjnego młodego hodowcę. Laureat odebrał nagrodę w wysokości 5.000 zł. z rąk ministra Marka Sawickiego.


Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Michał Modrzejewski podkreślił, że tym razem konkurs skierowany był do rolników inwestujących środki unijne w rozwój produkcji zwierzęcej.


Minister Marek Sawicki przypomniał, że pierwszy Europejski Dzień Młodego Rolnika odbył się w Polsce podczas targów Polagra-Premiery. Wzięło w nim udział ponad 1.000 młodych, przedsiębiorczych rolników, którzy dyskutowali na temat przyszłości rolnictwa w Polsce i w Europie.


Organizatorami dzisiejszego, II. Europejskiego Dnia Młodego Rolnika były: Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW), Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników (ZZCNMR), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz MTP.


Targową ofertę FARMY wzbogacają branżowe seminaria i debaty, z udziałem polskich oraz europejskich autorytetów z zakresu hodowli trzody chlewnej, drobiu, bydła i weterynarii. Specjalny cykl konferencji dedykowany jest najnowszym trendom na rynku produkcji zwierzęcej. Przy współudziale Głównego Lekarza Weterynarii odbywało się Forum Weterynaryjno-Hodowlane skierowane do właścicieli dużych ferm zwierzęcych oraz lekarzy weterynarii. Specjalne debaty dla rolników-hodowców, dotyczące prognozowanych zmian na rynku produkcji zwierzęcej w najbliższych latach, poprowadzili zaproszeni na FARMĘ eksperci.


W tym roku na FARMIE swoje oferty prezentuje 115 firm z 8. państw. Targi odbywają się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami w ich organizacji są związki i federacje zrzeszające producentów i hodowców bydła mlecznego, mięsnego, trzody i drobiu.


Każdy zwiedzający może zapoznać się tu z najnowszymi produktami i usługami, ale również wzbogacić o praktyczną wiedzę.


Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!