| Autor: redakcja1

X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych podczas Targów Polagra-Premiery 2014

W trakcie trwania Targów Polagra-Premiery 2014 na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w dniu 31 stycznia 2014 roku odbyło się X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych podczas Targów Polagra-Premiery 2014Podczas spotkania przedstawiono analizę branży roślin oleistych w Polsce oraz bilans handlu zagranicznego zaprezentowaną przez prof. dr hab. Andrzeja Kowalskiego – Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. W swojej prezentacji przedstawił on znaczenie integracji Polski z Unią Europejską oraz polityki dotyczącej energii odnawialnej i biopaliw. To właśnie za sprawą tych czynników Polska jest aktualnie jednym z największych producentów i przetwórców rzepaku w całej Europie. Ponadto ponownie stała się liczącym eksporterem rzepaku, a to z uwagi na wysoką jakość ziarna i produktów jego przerobu przy malejącej konkurencyjności tego asortymentu na unijnym rynku.
 
Niemniej jednak mimo dynamicznego rozwoju eksportu, Polska w dalszym ciągu, podobnie jak cała Wspólnota pozostaje trwałym importerem netto produktów oleistych, a ujemne saldo handlu tym ziarnem się pogłębia. Związane jest to ściśle z ograniczoną możliwością rozwoju produkcji oleistych przy wzrastającym zapotrzebowaniu na biopaliwa i pasze białkowe w kraju.
 
Następnym prelegentem na spotkaniu był Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, który przedstawił zagrożenia na rynku biopaliw. Jak sam zaznaczył, w Polsce z uwagi na strukturę sprzedaży paliw ciekłych kluczowe znaczenie w realizacji NCW mają estry metylowe. Dzięki nim zachowana zostaje opłacalność produkcji rzepaku.
 
Niestety wśród zagrożeń wymienione zostały niestabilność i niepewność legislacyjna w perspektywie 2020 rok, a także brak jednoznacznego stanowiska w kwestii kontynuacji unijnej polityki środowiskowej i energetycznej do 2030 roku. Poza tym zwraca się również uwagę na ILUC, które zdaniem Gzyry jest złym rozwiązaniem mogącym doprowadzić do sytuacji, w której emisyjność odnawianego biodiesla byłaby większa niż paliw kopalnianych.
 
Nie zabrakło również wystąpienia dr hab. Michała Jerzaka, prof. nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który ukazał zebranym towarowy rynek terminowy jako instrument zarządzania ryzykiem cenowym w obrocie surowcami rolnymi w Polsce. Dzięki niemu zebrani mogli poszerzyć wiedzę z tego zakresu, gdyż w warunkach współczesnej gospodarki rosnąca zmienność cen surowców rolnych powoduje destabilizację dochodów gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. W związku z tym, zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie staje się więc trwałym elementem strategii zarządzania gospodarstwem. Problem ten dotyczy także Wspólnej Polityki Rolnej UE.
 
Dlatego też w aktualnej sytuacji krokami, jakie można podjąć w zakresie wprowadzania towarowych rynków terminowych w Polsce są:
  • rozwój rynku terminowego na towary rolne na PRT SA, przy czym należałby w pierwszej kolejności przełamać impas oraz wesprzeć starania PRT SA w uzyskaniu zgody KNF na prowadzenie rynku regulowanego
  • uruchomienie obrotu kontraktami terminowymi na surowce rolne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • podjęcie współpracy z Euronext w Paryżu w obrębie stworzenia kontraktu na pszenicę z Polski oraz zlokalizowanie w naszym kraju magazynu dostawczego.
Całość spotkania zakończyła emocjonująca debata, podczas której słuchacze mieli okazje do zadawania pytań na nurtujące ich zagadnienia.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!