| Autor: redakcja1

1 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w 2024 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w województwie kujawsko - pomorskim pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

1 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w 2024 r. w województwie kujawsko-pomorskim
Ognisko ASF zostało potwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 5 czerwca 2024 r. przeprowadzonych w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF, tj. PIWet - PIB w Puławach.

Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane w ramach monitoringu biernego obejmującego badania padłych dzików na terytorium całego kraju. Obecność materiału genetycznego wirusa ASF potwierdzono w próbkach pobranych od padłego dzika znalezionego w okolicy miejscowości Szabda, w gminie Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, poza obszarami objętymi ograniczeniami wymiennymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

W związku ze stwierdzeniem ASF u dzików na terenie powiatu brodnickiego w dniu 7 czerwca 2024 r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu brodnickiego.


Tagi:
źródło: