| Autor: redakcja1

Analiza cen trzody chlewnej w Polsce i UE

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w listopadzie 2016 roku cena skupu polskiej trzody wyniosła 4,95 zł/kg. Była więc większa niż w tym samym czasie 2015 r. o prawie 28%.

Analiza cen trzody chlewnej w Polsce i UE

Ceny trzody chlewnej

W Unii Europejskiej, ceny trzody zaczęły rosnąć w czerwcu minionego roku. Początkowo roczna stopa ich zwyżki wynosiła kilka procent, ale w lipcu i w sierpniu zwiększyła się odpowiednio do 12% i 14%. We wrześniu obniżyła się do 13%, a w październiku do 11,4%. W pierwszym i drugim tygodniu listopada cena trzody klasy E w UE-28 zmalała o 0,5% i wyniosła odpowiednio 151,59 EUR/100 kg, a w drugim 150,89 EUR. W trzecim tygodniu listopada cena utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia, a w czwartym wzrosła do 152,03 EUR. Sugeruje to, że głębokie zniżki cen, mające miejsce w kolejnych tygodniach października - po 2- 3% należą do przeszłości. Z danych tygodniowych wynika więc, że w listopadzie średnia cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 151,35 EUR/100 kg i była większa o 14,5% niż w listopadzie 2015 r.
 
W 2016 r. roczny wzrost cen polskiej trzody, wyrażonych w euro, był wyższy niż średnich cen unijnych, co wynikało z głębszego spadku pogłowia i produkcji trzody w Polsce. I tak w czerwcu cena polskiej trzody wzrosła w skali roku o 4,5%, w lipcu o 14,7%, w sierpniu o 17,7%, a we wrześniu i w październiku odpowiednio o 13,3% i 11,3%. W listopadzie cena ta osiągnęła poziom 149 EUR/100 kg, a więc była wyższa niż rok wcześniej o 21%.
 
Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, ceny skupu żywca wieprzowego wyrażone w złotych zaczęły rosnąć wcześniej, z uwagi na deprecjację złotego względem euro. Już w maju cena skupu trzody wynosząca 4,50 zł/kg była większa o 6% niż rok wcześniej, w czerwcu o 11%, w lipcu i w sierpniu o 20%, a we wrześniu i w październiku o 15%. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w listopadzie zeszłego roku cena skupu trzody wyniosła 4,95 zł/kg i była wyższa niż rok wcześniej o prawie 28%.
 
Większe ceny poprawiły rentowność chowu. W III kwartale relacja cen trzoda:żyto wyniosła 1:9, a trzoda:jęczmień 1:7,8. Były one odpowiednio o 18% i 22% szersze niż w III kwartale 2015 r. W październiku stosunek cen trzody do targowiskowych cen żyta wyniosła 1:8,6 i była o 21% szersza niż rok wcześniej. Relacja cen trzody do targowiskowych cen jęczmienia wynosząca 1:7,5 była z kolei szersza od ubiegłorocznej o 26%. Stosunki te są na tyle dobre, że powinny prowadzić do zwiększenia się zainteresowania chowem trzody, a w wyniku spadku stopy spadku pogłowia w grudniu 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r. Pierwszym symptomem pozytywnych zmian w chowie jest zwykle zwyżki cen prosiąt.
 
W III kwartale był on 3%, choć w ostatnim miesiącu omawianego kwartału, cena 1 prosięcia była o prawie 9% większa niż rok wcześniej. W październiku cena ta wyniosła 166,76 zł/sztukę i stosunku do poprzedniego miesiąca była wyższa o prawie 2%, a w odniesieniu do października 2015 r. o 10,6%. Wzrost cen prosiąt był jednak, jak do tej pory, mniejszy niż cen trzody. Może to świadczyć o stosunkowo małym zapotrzebowaniu na prosięta, wynikającym z obaw rolników przed konsekwencjami choroby ASF.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!