| Autor: mikolaj

ASF w Polsce. Nowy zasięg obszarów objętych restrykcjami

W związku z pojawieniem się nowych przypadków ASF u świń w Polsce zmianie uległ aktualnie obowiązujący obszar objęty restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

ASF w Polsce. Nowy zasięg obszarów objętych restrykcjami

ASF w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1372 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Łotwy i Polski, która ustanawia nowy zasięg obszarów objętych restrykcjami wyznaczonymi w Polsce w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Treść decyzji dostępna jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1372&from=PL

Mapa obrazuje w/w obszary oraz stwierdzone dotychczas ogniska afrykańskiego pomoru świń

(kliknij, aby powiększyć)Tagi:
źródło: