| Autor: mikolaj

Bez dodatkowych kosztów przy uboju świń na użytek własny

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, przy którym przekazana została opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia.

Bez dodatkowych kosztów przy uboju świń na użytek własny

W dniu 22 lipca 2014 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozpoczęto także procedurę zmierzającą do ogłoszenia ww. aktu prawnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W przedmiotowym rozporządzeniu w odniesieniu do świń poddawanych ubojowi w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II ust. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/1781"UE z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47) wprowadzono obowiązkowe badanie przedubojowe świń oraz wskazano sposób przeprowadzenia tego badania.

Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania wynikają z konieczności uwzględnienia uwag Komisji Europejskiej do opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii dokumentu „Polski plan środków podjętych w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na obszarach objętym ograniczeniami i ochronnym opracowanym na podstawie art. 16 dyrektywy Rady 2002/60/WE" zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji 2014/442/UE z dnia 7 lipca 2014 r. zatwierdzającą plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń na niektórych obszarach Litwy i Polski (Dz. Urz. UE L 200 z 9.7.2014, str. 21).

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: