| Autor: redakcja1

Półtusze wieprzowe znów tanieją (3.04.2016)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 27 marca do 3 kwietnia 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup świń rzeźnych w Polsce zaobserwowano spadek cen sześciu klas półtusz wieprzowych.

Półtusze wieprzowe znów tanieją (3.04.2016)

Ceny skupu świń rzeźnych

Klasa półtusz
wieprzowych wg EUROP

Zakupu wg wagi żywej [zł/kg]
 

Zmiana tygodniowa

Cena zakupu wg wż

Poziom skupu wg mpc

Średnia masa tuszy
 

Struktura zakupu
 

3.04.2016

27.03.2016

[%]

[%]

[%]

[%]

Klasa S

4,22

4,33

-2,56

1,50

1,12

2,17

Klasa E

4,15

4,26

-2,58

-8,59

1,20

1,21

Klasa U

3,88

3,98

-2,46

-22,38

1,62

-2,61

Klasa R

3,58

3,70

-3,36

-32,14

1,59

-0,70

Klasa O

3,24

3,36

-3,79

-35,15

1,35

-0,09

Klasa P

2,81

2,88

-2,63

29,87

1,19

0,02

Ceny półtusz wieprzowych

Na przestrzeni omawianego tygodnia spadkowi uległy ceny półtusz wieprzowych klasy O, R, P, E, S oraz U. Przy czym, najbardziej znaczące zniżki były związane z klasą O, której cena spadła o 3,79% do 3,24 zł/kg. W mniejszym stopniu potaniała klasa R (3,36%), P (2,63%), E (2,58%), S (2,56%) i U (2,46%).
 

W skupie świń rzeźnych, w dniu 3 kwietnia 2016 r. najwyższe i najniższe ceny w poszczególnych klasach odnotowano:

Klasa półtusz
wieprzowych wg EUROP

Najwyższa

Najniższa

Cena [zł/kg]

Region

  Cena    [zł/kg] 

Region

Klasa S

4,27

środkowo-wschodni

4,16

zachodni

Klasa E

4,22

północny

4,04

zachodni

Klasa U

3,93

środkowo-wschodni

3,82

zachodni

Klasa R

3,67

północny

3,47

południowo-wschodni

Klasa O

3,38

środkowo-wschodni

2,98

południowo-wschodni

Klasa P

3,06

środkowo-wschodni

2,69

południowo-wschodniTagi:
źródło: