| Autor: redakcja1

Chiny największym rynkiem dla podrobów i wieprzowiny

Konsumpcja wieprzowiny w Chinach wynosi 30,2 kg/os. i jest dużo większa niż w krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego i jednocześnie zbliżona do notowanej w krajach Unii Europejskiej, gdzie wynosi 32,3 kg/os.

Chiny największym rynkiem dla podrobów i wieprzowiny
Bardzo ważne są zwyczaje konsumenckie Chińczyków. Mają oni dużo większą skłonność do robienia małych, codziennych zakupów w celu nabycia świeżych produktów. Stanowi to utrudnienie dla wysyłki, gdyż świecie handluje się przede wszystkim mięsem mrożonym. Z drugiej strony Państwo Środka jest istotnym rynkiem zbytu dla podrobów, które uważane są za wartościową część zwierzęcia i są odpowiedzialne za ponad 25% importu mięsa przez Chiny w ujęciu wartościowym – więcej niż wartość sprowadzanej wołowiny, jagnięciny czy drobiu.
 
Pomimo, że kraj ten jest czołowym producentem wieprzowiny na świecie, to w 2014 r. został również największym przywozem mięsa, wyprzedzając Stany Zjednoczone. W związku z tym zmiany w chińskim imporcie wieprzowiny mają istotny wpływ na ceny na światowych rynkach, w szczególności w przypadku Unii Europejskiej. W 2017 r. największymi eksporterami wieprzowiny do Chin w ujęciu ilościowym były kraje takie jak Hiszpania - 19,6%, Niemcy - 17,6%, Kanada - 13,7%, Stany Zjednoczone - 13,6%, Dania - 7,3%, Holandia - 7,1%, Francja - 4% czy Brazylia - 4%.

Udział krajów w eksporcie do Chin oraz średnia cena wywozowa produktów ulegają dużym wahaniom – w 2017 r. wysyłka w ujęciu ilościowym z Niemiec zmalała o 38,5%, a z Brazylii o 39,6%. Jeżeli chodzi o podroby, to ich największym dostawcą w 2017 r. były Stany Zjednoczone - 416 tys. t, a następnie Niemcy - 147 tys. t, Dania - 144 tys. t, Kanada - 126 tys. t, Hiszpania - 125 tys. t i Holandia - 101 tys. t. W ujęciu wolumenowym Chiny w 2017 r. były odpowiedzialne za 27%, a Hong Kong za 6,4% wywozu wieprzowiny z UE. Co bardzo ważne, w ujęciu wagowym podroby stanowiły 60% unijnego eksportu wieprzowiny w 2017 r.

 
Duży wpływ na aktualną sytuację mają nowe wymagania środowiskowe w Chinach, które doprowadziły do znaczącego spadku pogłowia loch, zwłaszcza w najmniejszych gospodarstwach, którym najtrudniej było sprostać nowym wyzwaniom. Jednym z testowanych rozwiązań, które mają usprawnić produkcję, jest stworzenie modelu chowu prosiąt opartego na produkcji w wielopiętrowych budynkach. Mają one na celu ograniczenie jednostkowych kosztów pracy oraz rozprzestrzeniania się chorób. W okolicy tego typu konstrukcji nie będzie można produkować wieprzowiny. Pierwsze budowle tego typu powstały już w Guignag, w prowincji Guangxi.


Tagi:
źródło: