| Autor: redakcja1

Czyszczenie i dezynfekcja chlewni stanowią podstawowy czynnik zwalczania chorób

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich jest bardzo istotnym elementem nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Jak wskazuje Grażyna Suliga z MODR, oprócz nowoczesnych metod chowu połączonych z wprowadzeniem profilaktyki, odkażanie i dezynfekcja stanowi bowiem podstawowy czynnik zwalczania chorób.

Czyszczenie i dezynfekcja chlewni stanowią podstawowy czynnik zwalczania chorób

Czyszczenie i dezynfekcja chlewni

Mikroorganizmy chorobotwórcze bytujące w chlewni są nie tylko odpowiedzialne za występowanie różnorodnych chorób często o wysokiej śmiertelności, ale wpływają też na spadek wyników produkcyjnych, tj. płodność i mleczność loch, wykorzystanie paszy i przyrosty w tuczu świń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla trzody chlewnej ogranicza ilość niebezpiecznych zarazków do poziomu, który nie wpływa negatywnie na produkcyjność i dobrostan zwierząt.

Głównym celem działania całego systemu oczyszczania i odkażania jest niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się zakażenia z jednego cyklu produkcyjnego na drugi. Gruntowną dezynfekcję chlewni można przeprowadzić tylko przy stosowaniu zasady utrzymania zwierząt „całe pomieszczenie puste, całe pomieszczenie pełne”. Użycie bowiem silnie działających środków dezynfekcyjnych i gorącej wody pod ciśnieniem nie jest możliwe w nawet częściowo obsadzonych pomieszczeniach.

Przenoszenie się chorób z jednego cyklu produkcyjnego na drugi następuje przede wszystkim trzema drogami:

- drogi stałe – budynki, sprzęt, odpadki organiczne, system pojenia, system zadawania paszy, otoczenie zabudowań,

 - drogi ruchome – trzoda chlewna, ludzie, gryzonie, muchy, psy i koty, sprzęt, odpadki organiczne i czynniki przenoszone drogą powietrzną,

- drogi żywieniowe - pasza i woda.

W zwalczaniu chorób przenoszonych tymi drogami niezwykle ważną rolę odgrywają procesy odkażania. Dezynfekcja okresowa jest przeprowadzana po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego, likwiduje stałe drogi szerzenia się zakażeń, a odkażanie ciągłe służy likwidacji dróg ruchomych i żywieniowych. Niemniej jednak, możliwości czyszczenia i dezynfekcji są zależne od wielkości stada i konstrukcji budynku.

Przy utrzymaniu małego stada konieczność czyszczenia chlewni bywa ograniczona z uwagi na nieznaczną liczbę zwierząt i brak podziału chlewni na sekcje, co może utrudniać gruntowne czyszczenie. Woda używana do czyszczenia powoduje podwyższenie wilgotności w budynku, co przede wszystkim w okresie zimowym, może stać się przyczyną zachorowań wśród zwierząt przebywających w chlewni w czasie odkażania. Dlatego w przypadku małych stad kojce należy zamiatać, a nieczystości usuwać za pomocą szufli. Pomieszczenia można też dezynfekować za pomocą wapna.

W stadach średniej wielkości najważniejsze jest czyszczenie pomieszczeń dla warchlaków i tuczników po każdorazowym opróżnieniu kojców. Kojce porodowe powinny być regularnie dezynfekowane, choć niekoniecznie po każdym oproszeniu. W tym przypadku zaleca się odkażanie kojca, poprzedzone czyszczenie wysokociśnieniową myjką wodną.

W dużych stadach ryzyko strat wynikających z pojawienia się chorób zakaźnych jest na tyle wysokie, że czyszczenie i odkażanie powinny odbywać się tu regularnie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: