| Autor: redakcja1

Do Polski trafiło ponad 1,2 mln szt. żywych świń

W 2018 r. znacznie wzrósł import wieprzowiny i żywych zwierząt zza granicy.

Do Polski trafiło ponad 1,2 mln szt. żywych świń
Według danych Ministerstwa Finansów Przywóz mięsa wieprzowego ukształtował się w granicy 763 tys. t, a więc o 6,5% wyższym niż rok wcześniej, a wysyłka wieprzowiny z Polski zwiększyła się o 4,4% do 505 tys. t. W wyniku tych zmian deficyt w handlu wieprzowiną wzrósł o 10,8% do 258 tys. t.
 
W tym samym okresie w Polsce ubito 22,7 mln szt. świń, tj. o 2,7% więcej niż rok wcześniej, a ich całkowita waga wzrosła o 4,6%, co świadczyłoby, że średnia waga ubijanej sztuki była o 2% większa. Jednocześnie, pogłowie trzody chlewnej na koniec 2018 r. zmniejszyło się o 7,4% w skali roku, przede wszystkim z uwagi na niską rentowność produkcji.
 
Szczególnie mocno zmalało pogłowie prosiąt i stada podstawowego. Stado podstawowe zmniejszyło się o 18%, a pogłowie prosiąt o 16,3%. Zupełnie inne zjawisko zachodzi w odniesieniu do importu żywych zwierząt. W 2018 r. do Polski wwieziono 8,2 mln szt. żywych świń, czyli o 17,7% więcej niż rok wcześniej. Największa zwyżka miała miejsce w przypadku zwierząt z Danii – do Polski w 2018 r. przywieziono ponad 8 mln szt., czyli o ponad 1,3 mln szt. więcej niż rok wcześniej.
 
Pomimo wzrostu wielkości importu żywych zwierząt, jego wartość obniżyła się o 19,1% do 1,8 mld złotych. W wyniku tych zmian, wartość wwiezionej sztuki była mniejsza o 33,7%. Niemniej, na początku 2019 r. ceny ulegają odbiciu. W 3 tygodniu lutego cena za warchlaki na giełdzie niemieckiej zwiększyła się o 1€ - kolejny raz w tym roku, a w drugim tygodniu lutego cena warchlaków w Danii o 5,7 zł, czyli o 3,1%.
 
Ceny warchlaków w Polsce również istotnie wzrosły. Cena warchlaka importowanego w drugim tygodniu lutego wyniosła 250 zł, a zatem o 2% więcej niż tydzień wcześniej, a cena warchlaka krajowego wzrosła o 1,5% do 208 zł za szt.
 
Na rynku żywca wieprzowego również miały miejsce wzrosty, jednak dużo mniejsze niż na rynku warchlaków. W związku z tym, w drugim tygodniu lutego ceny żywca były o 1% wyższe w skali tygodnia. Nie jest jednak pewne, czy zwyżki cen tuczników będą kontynuowane.
 
Zmiany cen wynikają przede wszystkim ze spadku podaży. Pogłowie zmalało zarówno w Niemczech jak i Danii. W Danii liczebność trzody w styczniu 2019 r. była niższa o 1,5% niż rok wcześniej, a w Niemczech pod koniec 2018 r. była mniejsza o 1,9% w odniesieniu do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Spadek pogłowia, zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej, może jednak nie zredukować podaży wieprzowiny na tyle, aby produkcja wieprzowiny stała się rentowna na każdym etapie łańcucha produkcji.


Tagi:
źródło: