| Autor: redakcja1

Eksport mięsa wieprzowego

Za granicę w 2021 r. sprzedano 411 tys. ton mięsa wieprzowego, a więc więcej o 4% niż przed rokiem, za 754 mln EUR, czyli mniej o 3% niż rok wcześniej.

Eksport mięsa wieprzowego
Spadek przychodów z wysyłki mięsa wieprzowego, przy wzroście wolumenu wynikał z otrzymywanych mniejszych cen transakcyjnych od początku 2021 r. w porównaniu z 2020 r.

Mięso wieprzowe z Polski wywożono przede wszystkim na Słowację - 37 tys. ton i 9% udziału w wolumenie eksportu, do Niemiec - 35 tys. ton i 9%, Włoch - 30 tys. ton i 7% oraz Rumunii - 28 tys. ton i 7% i Czech - 27 tys. ton i 6%.

Odbiorcami spoza UE-27 były m.in.: USA - 26 tys. ton i 6%, a także Wielka Brytania - 23 tys. ton i 6% oraz Hongkong - 20 tys. ton i 5% i Wietnam - 16 tys. ton i 4%.


Tagi:
źródło: