| Autor: redakcja1

Wzrost eksportu mięsa wieprzowego z Polski w pierwszym kwartale 2016 r.

Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) polski wywóz mięsa wieprzowego (CN 0203) w pierwszym kwartale 2016 r. wzrósł o 5,2 proc. w odniesieniu do porównywalnego okresu przed rokiem do 104 tys. t. Wartość wysyłki, z uwagi na mniejsze ceny, zwiększyła się o 4,7 proc. do 745 mln zł.

Wzrost eksportu mięsa wieprzowego z Polski w pierwszym kwartale 2016 r.

Eksport wieprzowiny

Jak zauważa Bank BGŻ BNP Paribas, zwyżce eksportu mięsa wieprzowego z Polski sprzyjało zwiększenie produkcji mięsa wieprzowego w kraju, co było odzwierciedleniem większych ubojów trzody chlewnej w naszym kraju. Zdaniem GUS od stycznia do końca marca w Polsce liczba ubojów świń wyniosła 5,5 mln szt., co oznacza 2,2 proc. zwyżkę w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 r.
 
Pierwszy kwartał 2016 r. przyniósł nieznaczne zmiany w kierunkach wysyłkowych mięsa wieprzowego z Polski. Jednakże oznaczające odwrócenie się tendencji w handlu tym produktem które zarysowały się w roku 2015. Przejawiały się one obniżeniem dostaw na rynek wspólnotowy o 3 proc. do 79,7 tys. t. i 45 proc. wzrostem sprzedaży zagranicznej do krajów pozaunijnych do 24,6 tys. t.
 
W 2015 r. notowany był spory spadek wywozu mięsa wieprzowego poza granice UE, który natomiast kompensowany był zwyżką jego sprzedaży na rynek wewnętrzny Unii. Jak wynika z danych Eurostatu w całym 2015 r. kontyngent wywozu wieprzowiny do UE-27 wzrósł o 18,4 proc. do 333,4 tys. t.
 
Przy zniżce wywozu mięsa wieprzowego do UE w pierwszych trzech miesiącach br., warto wskazać na dość wysoki wzrost dostaw na rynek niemiecki o 28 proc. do poziomu 14,5 tys. t. Wysoką dynamiką wzrostu charakteryzował się eksport mięsa wieprzowego do USA. Polska podniosła dostawy mięsa wieprzowego na rynek tego kraju o 34 proc. w odniesieniu do porównywalnego czasu przed rokiem do 9,1 tys. t. Stany Zjednoczone były zarazem największym, pod kątem wartości wywozu, odbiorcą mięsa wieprzowego wieprzowiny z Polski wartej 104 mln zł. Wzrost sprzedaży na rynek Ameryki Północnej jest odzwierciedleniem zmian w globalnym handlu wieprzowiną.
 
Embargo na eksport mięsa wieprzowego wprowadzone przez Chiny z uwagi na ASF, uniemożliwia wywóz na ten rynek z Polski. Popyt zgłaszany przez "Państwo środka" na rynkach zagranicznych jest z kolei bardzo wysoki z uwagi na niską podaż wieprzowiny na rynku wewnętrznym. Tym samym wzrasta jej import z krajów takich jak USA, Niemcy, Hiszpania czy też Dania. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, w pierwszych czterech miesiącach 2016 r. (dane Agra Europe) zwiększyły one dostawy mięsa wieprzowego do Chin o 192 proc. do 63 tys. t. Wywóz z Niemiec do Chin zwyżkował w analogicznym okresie o 82 proc. do 55,8 tys. t.
 
W związku z tym, utrzymanie wysokiego popytu na rynku chińskim w następnych kwartałach może wpływać pozytywnie na rozwój unijnego, w tym też polskiego eksportu wieprzowiny w całym 2016 r.
 


Tagi:
źródło: