| Autor: redakcja1

Eksport polskich produktów wieprzowych

Polska, pod względem sprzedanego w pierwszym półroczu 2021 r. wolumenu, była szóstym eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE.

Eksport polskich produktów wieprzowych
Ponad połowa - 60% sprzedawanego za granicę asortymentu wieprzowego znajduje nabywców w krajach Unii Europejskiej. W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. w ekwiwalencie tusz z kraju wywieziono 351 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca, czyli więcej o 4% niż przed rokiem. Przychody otrzymane z eksportu asortymentu wieprzowego wyniosły 781 mln euro - 3,5 mld zł i były o 5% mniejsze niż w porównywalnym okresie 2020 r. Spadek przychodów z eksportu, przy większym wolumenie, wynikał z niższych cen transakcyjnych otrzymywanych w wysyłce w pierwszym półroczu bieżącego roku w porównaniu z cenami w tym samym okresie 2020 r.

Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski dominowało mięso świeże i mrożone - 60%. W pierwszym półroczu 2021 r. w wadze produktu z kraju wyeksportowano 211 tys. ton mięsa wieprzowego za 392 mln euro, w większości do państw UE - 63% wolumenu.

Największymi unijnymi odbiorcami tego asortymentu były: Słowacja i Niemcy - po 8% udziału i po 18 tys. ton, a także Włochy - 8% udziału i 16 tys. ton, Czechy i Rumunia po 6% udziału i odpowiednio 14 tys. ton i 12 tys. ton. Mięso wieprzowe sprzedawano także poza obszar celny UE, przede wszystkim do: Wietnamu – 7% i 14 tys. ton, USA – 6% i 14 tys. ton i Wielkiej Brytanii – 5% i 11 tys. ton.


Tagi:
źródło: