| Autor: redakcja1

Niższy eksport wieprzowiny z Polski w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r.

W pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego wyniósł 64,8 tys. t, co oznacza 3-procentowy spadek w skali roku, tj. o 2,4 tys. t – podaje Bank BGŻ.

Niższy eksport wieprzowiny z Polski w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r.

Eksport wieprzowiny z Polski

Zniżka eksportu wynikała ze zmniejszonego o 53% kontyngentu wywozowego na rynki pozaunijne. Takie nagłe załamanie sprzedaży związane jest z pojawieniem się na początku 2014 r. ognisk ASF w Polsce. Tym samym wybrane państwa na wschodzie Europy oraz w Azji w obawie przed rozprzestrzenianiem się choroby wprowadziły natychmiastowe embargo na import żywca i mięsa wieprzowego z Polski.

 

Niemniej jednak, spadki sprzedaży na te rynki były do pewnego stopnia równoważone przez 26-procentowy wzrost na rynek unijny. Na skutek zmian w kierunkach sprzedaży aktualnie 82% nieprzetworzonego mięsa trafia na rynek wspólnotowy w stosunku do 63% rok temu. Oprócz zmian w kontyngencie, zmalały znacznie przychody ze sprzedaży za granicą.

 

Jak wynika z danych MRiRW, wartość eksportu w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku jest o 18% mniejsza w obrębie roku, czyli zmniejszyła się dużo bardziej niż eksport w ujęciu wolumenowym. Jest to spowodowane niższym o 55% dochodem z rynków pozaunijnych. Z drugiej strony, przychody ze sprzedaży na rynku wspólnotowym wzrosły w ujęciu roku o 2%. Wynika to przede wszystkim z niższych cen żywca na rynku, a także gorszej pozycji przetargowej polskich eksporterów.

 

Dla przykładu według danych GUS w okresie styczeń-luty br. średnia cena żywca na rynku krajowym była 12% mniejsza od poziomu obserwowanego w tym samym okresie 2014 r.

Niemcy największym importerem polskiej wieprzowiny

Poza tym największym importerem mięsa wieprzowego z Polski, w ujęciu ilościowym, są Włochy oraz Niemcy, do których sprzedaż w analizowanym czasie zwiększyła się odpowiednio o 11 i 32%. Co ciekawe, otóż szczególnie duże zwyżki zanotowano dla Stanów Zjednoczonych, które w czasie roku z relatywnie niskiego poziomu, wzrosły prawie siedmiokrotnie do 5,3 tys. t.

 

Sprzedaż do Hongkongu, drugiego co do wielkości odbiorcy mięsa wieprzowego poza UE, była wyższa o 70% w skali roku. Niemniej jest to w dalszym ciągu stosunkowo nieznaczny kontyngent, 3,5 tys. t. Na tym tle pojawienie się ognisk ASF i wynikająca z tego utrata rynków azjatyckich stanowi duże ograniczenie sprzedaży dla branży mięsa czerwonego w Polsce.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!