| Autor: mikolaj

GIW: Wytyczne ws. stosowania przepisów dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w strefie buforowej

Mięso wieprzowe z obszaru objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików nie musi być specjalnie znakowane, ani poddawane specjalnej obróbce. Do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło drogą elektroniczną pismo Komisji Europejskiej, które przedstawia podejście KE do przepisów dyrektywy 2002/99/WE.

GIW: Wytyczne ws. stosowania przepisów dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w strefie buforowej
Kwestia produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego na obszarach objętych ograniczeniami, zakazami lub nakazami w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików została uregulowana w ustawie z dnia z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz.U. Nr 183, poz. 1231 z późn. zm.).

Powyższe przepisy nie wprowadzają odrębnych zasad dotyczących produkcji na obszarach objętych ograniczeniami, zakazami lub nakazami w związku z wystąpieniem na terytorium kraju przypadków choroby zakaźnej zwierząt u zwierząt łownych. W związku z tym takie obszary traktuje się w świetle przepisów krajowych tak samo jak obszary objęte ograniczeniam i, zakazami lub nakazami ustalone w związku z wystąpieniem choroby u zwierząt gospodarskich.
 
Jednocześnie powyższe przepisy implementują do prawa krajowego przepisy dyrektywy Rady Nr 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło drogą elektroniczną pismo Komisji Europejskiej, które przedstawia podejście KE do przepisów powyższej dyrektywy.
 
Zgodnie z powyższym pismem Artykuł 1 tej dyrektywy stanowi, że jej przepisy nie wpływają na przepisy ustanowione w dyrektywach Rady: Nr 89/662/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego oraz Nr 97/78/WE z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym ze względu na wprowadzenie rynku wewnętrznego, a także w dyrektywach wymienionych w jej załączniku I, wśród których wymieniona jest m. in. dyrektywa Rady 2002/60/WE ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!