| Autor: redakcja1

Handel trzodą chlewną z Polski

W 2016 r. z Polski wyeksportowano 692 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, czyli o 6% więcej niż w 2015 r.

Handel trzodą chlewną z Polski
W 2017 r. w związku z utrzymującym się globalnym zapotrzebowaniem na wieprzowinę, przede wszystkim ze strony krajów pozaunijnych, przyrost krajowej produkcji będzie prawdopodobnie kierowany na wysyłkę. W wyniku czego, w ocenie analityków ARR wywóz produktów wieprzowych z Polski może być o 5% większy niż w 2016 r.
 
Do Polski w 2016 r. zaimportowano 834 tys. ton produktów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a zatem to o 1% mniej niż przed rokiem. Obniżył się przywóz mięsa, a wzrósł żywca. W 2016 r. do kraju przywieziono 6,3 mln sztuk trzody chlewnej, tj. o 13% więcej niż w 2015 r., w tym świń czystorasowych hodowlanych – 740 tys. sztuk, czyli blisko trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Na 2017 r. prognozowany jest dalszy spadek zakupu produktów wieprzowych, ale import żywca nadal może utrzymywać się na wysokim poziomie.


Tagi:
źródło: