| Autor: redakcja1

Handel wieprzowiną

Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski dominowało mięso świeże i mrożone, tj.

Handel wieprzowiną
W pierwszym półroczu 2021 r. z kraju wysłano 211 tys. ton mięsa wieprzowego w wadze produktu za 392 mln euro, w większości do państw UE - 63% wolumenu. Największymi unijnymi odbiorcami tego asortymentu były: Słowacja i Niemcy - po 8% udziału i po 18 tys. ton, a także Włochy - 8% i 16 tys. ton, Czechy i Rumunia - po 6% i odpowiednio 14 tys. ton i 12 tys. ton. Mięso wieprzowe sprzedawano również poza obszar celny UE, głównie do: Wietnamu - 7% i 14 tys. ton, USA – 6% i 14 tys. ton i Wielkiej Brytanii – 5% i 11 tys. ton.

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. do Polski przywieziono 442 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a zatem mniej o 2% niż przed rokiem. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były niższe o 23% niż w porównywalnym okresie 2020 r. i wyniosły 861 mln euro - 3,9 mld zł. W pierwszym półroczu 2021 r. do Polski zaimportowano 3,5 mln szt. trzody chlewnej, a zatem mniej o 3% niż przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków, czyli świnie o masie do 50 kg był o 6% mniejszy i wyniósł 3,1 mln szt.


Tagi:
źródło: