| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny produktami wieprzowymi

Eksport żywca, mięsa oraz przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz wyniósł 292 tys. ton, a więc więcej o 4% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Handel zagraniczny produktami wieprzowymi
Przychody z wysyłki tego asortymentu zmalały o 7% w stosunku do tego samego okresu przed rokiem i wyniosły 643 mln EUR - 2,9 mld zł. Niższe wpływy w okresie styczeń–maj 2021 r. otrzymane z wywozu, przy większym wolumenie wynikały z niższych niż przed rokiem średnich cen transakcyjnych. W tym czasie do Polski przywieziono 368 tys. ton produktów wieprzowych za 707 mln EUR - 3,2 mld zł, odpowiednio o 0,4% i o 25% mniej niż przed rokiem.
 
W analizowanym okresie 2021 r. głównym partnerem Polski w handlu produktami wieprzowymi pozostawały kraje Unii Europejskiej, gdzie trafiło około 60% wolumenu eksportu – 175 tys. ton w ekwiwalencie tusz, a więc więcej o 3% niż przed rokiem. Do krajów spoza UE wyeksportowano 116 tys. ton asortymentu wieprzowego, tj. o 6% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Podobnie jak w latach ubiegłych w strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski dominowało mięso świeże i mrożone - 60%. W pierwszych pięciu miesiącach 2021 r. z kraju wysłano w sumie 166 tys. ton tego mięsa w wadze produktu za 297 mln EUR, w większości do państw UE - 66% wolumenu. Największymi unijnymi odbiorcami tego asortymentu były: Słowacja i Niemcy po 9% udziału, odpowiednio 15 tys. ton i 14 tys. ton, a także Włochy z 8% udziału i 14 tys. ton, Czechy z 7% i 12 tys. ton i Rumunia z 6% i 10 tys. ton. Mięso wieprzowe sprzedawano również poza obszar celny UE, przede wszystkim do: Wietnamu – 8% i 13 tys. ton, USA – 6% i 11 tys. ton i Wielkiej Brytanii – 6% i 9 tys. ton.


Tagi:
źródło: