| Autor: mikolaj

Już 12 ognisk ASF u świń

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o kolejnych ogniskach afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Są to dziesiąte, jedenaste i dwunaste ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a siódme, ósme i dziewiąte w roku 2016.

Już 12 ognisk ASF u świń

ASF w Polsce

W przypadku dziesiątek i jedenastego przypadku ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych dnia 11 sierpnia 2016 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Na podstawie dodatnich wyników badań zlikwidowano  ogniska ASF utrzymywane w gospodarstwie w gminie Sokoły, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim oraz w gospodarstwie w gminie Janów Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie. W w/w gospodarstwach, w których wyznaczono administracyjnie ogniska choroby, znajdowało się odpowiednio 110 i 36 sztuk świń.

W przypadku dwuastego ogniska ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych dnia 12 sierpnia 2016 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie położonym w gminie Bielsk Podlaski, w powiecie bielskim, w województwie podlaskim. W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko choroby, utrzymywanych było 34 sztuki świń. W gospodarstwie tym wdrożone zostały wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, w tym dokonano likwidacji świń, a ich zwłoki przekazano do utylizacji.


Powyższe ogniska ASF stwierdzone zostały w gospodarstwach znajdujących się na obszarze ochronnym (część I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE z późniejszymi zmianami), w którym obowiązują zwiększone środki sanitarno – weterynaryjne w zakresie przemieszczeń świń.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że  od godz. 1800 dnia 13.08.2016 roku do godz. 1800 dnia 14.08.2016 roku nie odnotowano ani podejrzenia, ani kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.

 Tagi:
źródło: