| Autor: mikolaj

Kastracja prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia zgodna z przepisami

W związku z informacjami dotyczącymi rozbieżności pomiędzy zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420-46/2010 i przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczącymi możliwości wykonania kastracji prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia, Główny Lekarz Weterynarii wydał następującą informację.

Kastracja prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia zgodna z przepisami

Kastracja prosiąt przed ukończeniem 7 dnia życia

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej implementuje do przepisów krajowych dyrektywę Rady 2008/120/WE, zgodnie z którą nie ma dolnego limitu wieku w przypadku kastracji prosiąt, natomiast warunkiem wykonania kastracji po 7 dniu życia jest zastosowanie długotrwałego znieczulenia. Powyższe ma odzwierciedlenie w wynikach projektu PIGCAS (tj. projektu obejmującego badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w niemal wszystkich krajach europejskich dotyczących sposobu wykonywania kastracji prosiąt) z którego wynika, że w większości przypadków kastracja prosiąt w krajach Unii Europejskiej jest wykonywania do 7 dnia życia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy ww. rozporządzenia nie nakładają w zakresie wykonywania kastracji świń wymagań wyższych niż te określone przepisami Unii Europejskiej i nie zabraniają stosowania kastracji prosiąt przed ukończeniem przez nie 7 dnia życia. Stanowisko to jest zgodne z dotychczasową interpretacją przepisów stosowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, która ma odzwierciedlenie w instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420-46/2010.


Tagi:
źródło: