| Autor: mikolaj

Kontrola NIK w związku z wystąpieniem ASF w Polsce

Dnia 2 kwietnia 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i przyjęła projekt wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie skuteczności działań i procedur, podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce ASF.

Kontrola NIK w związku z wystąpieniem ASF w Polsce
Komisja zwraca się w nim o przeprowadzenie kontroli w zakresie: skuteczności procedur i zabiegów podejmowanych w okresie ostatnich lat przez organy państwowe i samorządowe w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz sposobów ograniczania ewentualnych skutków w przypadku odnotowania tej jednostki chorobowej na terytorium kraju; oceny efektów działań podjętych w kraju i w Komisji Europejskiej przez stosowne organy i instytucje po stwierdzeniu wirusa ASF u dwóch padłych, w pobliżu granicy z Białorusią, dzików.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2014 r.

Informację przedstawiła radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zofia Krzyżanowska.

Podczas posiedzenia ministrowie UE przyjęli porozumienie polityczne w sprawie działań informacyjno-promocyjnych, dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. KE przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych. Komisji zależy na nowej, bardziej przejrzystej strukturze sektora.

Na wniosek grupy państw, m.in. delegacji Polski, ministrowie przedyskutowali sytuację w sektorze mleka w ostatnim roku trwania kwot mlecznych. Polska zaproponowała przyjęcie rozwiązań, skutkujących ograniczeniem sankcji finansowych za przekroczenie kwot. KE zapowiedziała specjalny raport i powrót do debaty na temat sytuacji na rynku mleka w czerwcu br.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!