| Autor: redakcja1

Eksport wieprzowiny z UE wzrósł o 35%

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, od stycznia do kwietnia br. UE wysłała na rynki krajów trzecich 1 260 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych w wadze produktu, a więc o 35% więcej niż w tym samym czasie 2015 r.

Eksport wieprzowiny z UE wzrósł o 35%

Eksport wieprzowiny z UE

Jak podaje FAMMU/FAPA, w strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały mięso mrożone - 50% oraz podroby i słonina - 43%, których wysłano odpowiednio o 53% i 28% więcej niż rok wcześniej. Spadek wywozu dotyczył z kolei świeżego mięsa - 13%, kiełbas i przetworów - 7% oraz żywca wieprzowego - 16%. W analizowanym okresie br. głównymi dostawcami mięsa i produktów wieprzowych na rynki trzecie były Niemcy, Hiszpania i Dania. Z grona istotniejszych eksporterów wszystkie kraje zanotowały znaczące zwyżki wysyłki. Pozwoliło to na częściowe złagodzenie presji podażowej na unijnym rynku wieprzowiny i nieznaczny wzrost cen. W drugiej połowie roku szacowany jest nawet spadek produkcji wieprzowiny w UE, co przy utrzymaniu się wysokiego tempa zwyżki eksportu może przyczynić się do poprawy nastrojów wśród producentów.
 
Największymi odbiorcami mięsa i produktów wieprzowych z UE były kraje azjatyckie: Chiny, Hongkong, Japonia, Filipiny i Korea Płd. Prawie wszystkie, oprócz Korei Płd., zanotowały spore wzrosty przywozu unijnej wieprzowiny. Chiny zakupiły rekordową ilość, prawie dwukrotnie więcej unijnych produktów wieprzowych niż w pierwszych czterech miesiącach 2015 roku, w tym ponad dwuipółkrotnie więcej mrożonego mięsa - 280 tys. ton i o 40% więcej podrobów - 262 tys. ton.
 
Znaczny wzrost wywozu do Chin jest spowodowany redukcją pogłowia trzody chlewnej w tym kraju oraz konkurencyjnością unijnego mięsa. W kwietniu br. wysyłki mięsa wieprzowego do Chin były ponad trzykrotnie wyższe niż przed rokiem, a średnia wartość jednostkowa wywozu na ten rynek podwyższyła się o 5%, co przyczyniło się do 68% wzrostu wartości dostaw łącznie do 477 mln EUR. Całkowita średnia wartość jednostkowa kwietniowego eksportu była jednak o 10% mniejsza niż w tym samym okresie 2015 r. Niższe wartości wywozu zarejestrowano w szczególności do Korei Płd. i USA.
 
W sprzedaży do Hongkongu od stycznia do kwietnia br. przeważały podroby wieprzowe, których sprzedano o 43% więcej niż rok temu, kiedy było to 81 tys. ton. Chiny i Hongkong sprowadziły w analizowanym okresie trzy czwarte unijnej wysyłki podrobów wieprzowych w sumie. W dostawach do Japonii i Korei Płd. największy udział miało mięso mrożone. Chiny zakupiły też sporo więcej słoniny z UE niż przed rokiem, co w połączeniu ze zwyżką wysyłki tego produktu na Filipiny i Ukrainę, zniwelowało efekty utraty rynku rosyjskiego. W kwietniu br. wartość dostaw podrobów wzrosła o połowę w ujęciu roku, głównie ze względu na wysokie ceny uzyskiwane w Chinach. Na tym rynku zwiększa się obecnie konkurencja ze strony dostawców amerykańskich, kanadyjskich i brazylijskich, gdyż chińskie władze zatwierdzają do eksportu coraz więcej tamtejszych zakładów produkcyjnych.
 
W omawianym okresie br. państwa UE zakupiły w krajach trzecich 10 tys. ton mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych w wadze produktu, a więc o 14% mniej niż przed rokiem. W strukturze towarowej zakupów przeważały podroby i tłuszcze - 65% udziału. Głównym ich dostawcą do UE była tradycyjnie Szwajcaria, przywóz z tego kraju zmalał jednak w ujęciu roku o 4% do 6,6 tys. ton. Wzrosły za to o 10% zakupy w Chile do 844 ton.


Tagi:
źródło: