| Autor: redakcja1

Krajowe ceny zbytu półtusz wieprzowych

Na rynku krajowym w pierwszym kwartale 2021 r. utrzymywała się zwyżka cen zbytu półtusz wieprzowych, która uległ wyhamowaniu w kwietniu.

Krajowe ceny zbytu półtusz wieprzowych
W następnych miesiącach ceny półtusz podlegały miesięcznym wahaniom. W sierpniu 2021 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW sprzedawały półtusze wieprzowe po 7,43 zł/kg, o około 4% drożej niż w lipcu br. i w analogicznym miesiącu 2020 r.

We wrześniu i na początku października br. utrzymywały się spadki tygodniowych cen półtusz. W pierwszym tygodniu października 2021 r. cena półtusz wieprzowych wyniosła 6,38 zł/kg i była niższa o 7% niż przed miesiącem oraz o 2% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: