| Autor: redakcja1

Krajowe pogłowie trzody chlewnej

Jak wynika z danych GUS, na początku czerwca 2020 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 432,6 tys. sztuk i było większe o 651,2 tys. sztuk - 6% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2019 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2019 r. – o 217,1 tys. sztuk - 1,9%.

Krajowe pogłowie trzody chlewnej
Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 40,1 tys. sztuk - 5,3% do 794,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zwiększyło się o 19,6 tys. sztuk - 3,7% do 550,3 tys. sztuk. W odniesieniu do grudnia 2019 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 38,1 tys. sztuk - 5%, w tym loch prośnych o 30,8 tys. sztuk - 5,9%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2020 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 21,8%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 42,1%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,1%, w tym:
    • lochy na chów razem – 7%, w tym:
      • lochy prośne – 4,8%.
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2019 r., w 2020 r. wzrósł udział warchlaków o 0,8 p. proc., a zmalał udział prosiąt o 0,7 p. proc., trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 0,1 p. proc. Udział trzody chlewnej przeznaczonej na chów pozostał niezmienny.
 
W okresie styczeń - czerwiec 2020 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 3459,8 tys. szt. i był o 1,2% mniejszy niż w porównywalnym okresie przed rokiem, w tym przywóz prosiąt i warchlaków wzrósł o 0,8%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmalał o 21,1%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 30,3 kg względem 30,5 kg w 2019 r.
 
Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie - 35,6%, mazowieckie – 11,2%, łódzkie - 10,7% i kujawsko-pomorskie - 9,8%. Najmniejsze udziały miały województwa: lubuskie - 1%, podkarpackie - 1,2%, małopolskie - 1,2% i dolnośląskie (1,4%). W I półroczu 2020 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,92 zł i była o 19,5 % wyższa od rejestrowanej w I półroczu 2019 r. Przeciętna cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w analizowanym okresie na poziomie 73,38 zł za 1 dt, a więc niższym o 8,2% od notowanej w tym samym okresie 2019 r.
 
W czerwcu 2020 r. ceny skupu żywca wieprzowego ukształtowały się w granicy 5,57 zł/kg i w stosunku do czerwca 2019 r. obniżyły się o 3,6%. Natomiast cena skupu zbóż podstawowych wynosiła 74,89 zł za 1 dt i była niższa o 0,9% od notowanej w czerwcu przed rokiem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!