| Autor: redakcja1

Likwidacja ogniska ASF w strefie objętej ograniczeniami

Po stwierdzeniu wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie liczącym 292 sztuki, położonym w gminie Hajnówka, województwo podlaskie podjęte zostały bezzwłoczne działania w zakresie likwidacji tego ogniska.

Likwidacja ogniska ASF w strefie objętej ograniczeniami
Na polecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela rozpoczął działania Zespół Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się  posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu  przewodniczy podsekretarz stanu Ewa Lech. Zadaniem Zespołu jest  stałe monitorowanie i koordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji zaangażowanych w zwalczanie ASF, na czele z Inspekcją Weterynaryjną.
 
Ognisko ASF zostało stwierdzone w gospodarstwie znajdującym się na obszarze objętym ograniczeniami, w którym już obowiązują zwiększone środki sanitarno – weterynaryjne w zakresie przemieszczeń świń. Jest to czwarte ognisko choroby u świń od 17 lutego 2014r., czyli od stwierdzenia pierwszego przypadku ASF u dzików. Ostatnie ognisko u świń stwierdzono 31 stycznia 2015r. w powiecie białostockim.
 
Jednocześnie Wojewoda Podlaski powołał sztab kryzysowy w ramach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a Inspekcja Weterynaryjna oraz inne służby, na poziomie powiatu i województwa, wdrożyły odpowiednie procedury prawne w celu jak najszybszego zwalczenia ogniska choroby.
 
Informacje o kolejnych działaniach  podejmowanych w związku wystąpieniem ogniska będą podawane na  bieżąco przez Głównego Lekarza Weterynarii.
 
Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina wszystkim hodowcom świń i myśliwym o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia gospodarstw przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF na tereny prowadzonych hodowli.


Tagi:
źródło: