| Autor: redakcja1

Minimalny wzrost produkcji trzody chlewnej

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w 2018 r. nastąpi 1% zwyżka produkcji oraz 3% wzrost eksportu. W wyniku czego podaż rynkowa zwiększy się w odniesieniu do 2017 r. o 154 tys. ton, co prawdopodobnie wpłynie na obniżkę cen.

Minimalny wzrost produkcji trzody chlewnej
W związku z tym, można się spodziewać, że w marcu cena trzody w Polsce może zawierać się w przedziale 4,40-4,50 zł/kg, a w czerwcu może wynieść 5,00 zł/kg. Takie ceny byłyby o 10% mniejsze od cen z tych samych miesięcy 2017 r. Wzrost cen zbóż o 10% może więc powodować dalsze zawężanie stosunków wyrażających rentowność chowu. W marcu relacja cen trzoda:żyto może więc wynieść 1:6,5, a trzoda:jęczmień 1:5,5. Takie stosunki wpłyną niewątpliwie na spadek chowu trzody.
 
Dlatego też w marcu 2018 r. może dojść do minimalnego spadku pogłowia trzody, a w czerwcu 2018 r. do jego pogłębienia. Dalsze zmiany pogłowia trzody będą zależały od cen zbóż po żniwach 2018 r. Jeśli stosunkowo niskim cenom trzody towarzyszyć będzie dalszy wzrost cen zbóż, to obniżka pogłowia trzody w grudniu 2018 r. będzie jeszcze głębszą niż w czerwcu. Rzeczywista skala spadku pogłowia będzie jednak zależała od skali zniżki cen trzody oraz wielkości wzrostu cen zbóż w najbliższych miesiącach.


Tagi:
źródło: