| Autor: redakcja1

Narada z wojewódzkimi lekarzami weterynarii ws. ASF

w dniu 12 sierpnia br. odbyła się narada podsekretarz stanu Ewy Lech i głównego lekarza weterynarii Włodzimierza Skorupskiego z wojewódzkimi lekarzami weterynarii.

Narada z wojewódzkimi lekarzami weterynarii ws. ASF
Omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przedstawione zostały także podejmowane przez resort decyzje w sprawie zwalczania skutków tej choroby.
 
W związku z koniecznością zaostrzenia kontroli w gospodarstwach posiadających świnie  wojewódzcy lekarze weterynarii zostali zobowiązani do oddelegowania pracowników do regionów objętych restrykcjami weterynaryjnymi. Oddelegowani lekarze będą sprawdzać zarówno gospodarstwa zobowiązane do przestrzegania wymogów bioasekuracji, jak i targowiska znajdujące się na terenach objętych restrykcjami.
 
Podczas narady zwrócono uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w tym zakresie wymogów.
 
Wobec gospodarstw nieprzestrzegających nałożonych obowiązków bioasekuracji w obszarach: objętym ograniczeniami oraz obszarze „zagrożenia” będą podejmowane decyzji o likwidacji stada bez prawa do ubiegania się o trzyletnie wsparcie, które przysługuje tym rolnikom, którzy zgłosili brak możliwości dostosowania się do wymogów bioasekuracji i zaprzestają chowu trzody chlewnej.


Tagi:
źródło: